BBTK > Internationaal > De internationale vakbondsorganisatie

21-1-2014 19:34 Afdrukken

De europese en  internationale

vakbondsorganisaties

 

BBTK is aanwezig op internationale niveau, in de internationale beroepsecretariaten (IBS).

Die organisaties worden per sector hieronder opgesomd.

 

Sectoren Europa Globaal
dienstensectoren : financiën, telecommunicatie, media, handel, drukkerijen, logistiek, uitzendwerk, toerisme, sociale en gezondheidsdiensten, ICTS, casino's, sport, kappers, bewakingsdiensten… UNI Global Union Europa UNI Global Union
staal, auto-industrie, luchtvaartindustrie, wapenindustrie, scheepsbouw, ICT, energie, scheikunde, biotechniek, petroleum, mijnbouw, papier, rubber, diamant, glas, cement, non-ferro, milieudiensten, textile …   industriAll industriAll Global Union
spoorwegen, wegtransport, luchtvaart, zeevaart, binnenvaart, havens…  ETF  ITF
overheidsdiensten, waaronder overheidsadministratie, energie-, water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, openbare werken, gezondheidszorg, sociale diensten, milieubeheer, politie, defensie, cultuurdiensten, openbare media…   FSESP/EPSU  ISP/PSI
voedingsnijverheid, landbouw, veeteelt, horeca, catering, toerisme…    EFFAT UITA/IUF