BBTK > Internationaal > Project SIDA

21-1-2014 19:12 Afdrukken

AIDS project 


Neen, dit gaat niet over loonsopslag of betere pensioenen. Het gaat over leven en dood… Na de apartheid kregen de vakbonden in Zuid-Afrika met een nieuw gevaar, een nieuw sociaal drama af te rekenen: AIDS.

 

Zuid-Afrika, waar 1 inwoner op 10 besmet is met het HIV-virus. Dit kan leiden tot AIDS. Als je geboren bent in Zuid-Afrika kon je in 1995 nog verwachten dat je 57 jaar oud zou worden. Vandaag sterven in Zuid-Afrika 650 mensen per dag aan AIDS. De levensverwachting is er momenteel nog maar 51 jaar… Als er geen ander beleid komt, zakt dit tegen 2015 naar 40 jaar… Scholen, bedrijven, vakbonden krijgen het moeilijk. Overal vallen geschoolde werkers weg. Alleen vakbonden helpen vakbonden.


 In 2004 starten BBTK, AC en het Internationaal Syndicaal Vormingsinstituut (ISVI) van het ABVV een grote AIDS-campagne in Zuid-Afrika. Samen met de vakbonden van daar. Voorlichting op de werkplaats, verdelen van condooms, strijd tegen discriminatie van HIV-positieven, tegen armoede en onwetenheid… alles moet dringend aangepakt worden. Dringend, maar stap voor stap. Met financiële steun van het Belgische DGOS (Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking).

 

Meer informatie