BBTK > Mijn Rechten > Alcohol en drugs op het werk

1-3-2018 16:07 Afdrukken

Drugs en alcohol op de werkplaats

 


Alcoholgebruik op de werkvloer kan soms voor problemen zorgen. Je bent misschien al wel met deze problematiek geconfronteerd? Misschien weet je ook dat hierover een Collectieve Arbeidsovereenkomst werd ingevoerd. Waarover gaat het precies ? Kan je werkgever je controleren en een alcoholtest opleggen ? Hoe? Als het resultaat positief is, heeft dit dat gevolgen? Je drinkt graag af en toe een glaasje wijn tijdens je middagpauze … Mag je werkgever dit tegen jou gebruiken? Mag je jezelf verzetten tegen dit soort tests? Op al deze vragen proberen we vandaag een antwoord te geven!
 

Wat houdt de cao inzake drugs en alcohol precies in?

De regelgeving over het welzijn op het werk bepaalt dat elke werkgever aandacht moet hebben voor thema’s zoals veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid en psychosociale belasting van de werknemer. De problemen die voortvloeien uit het gebruik van alcohol of drugs op de werkvloer zijn alom gekend: afwezigheid van het werk, daling van de productiviteit, het niet-opnemen van verantwoordelijkheid,  risico op arbeidsongevallen, enz. De sociale onderhandelaars hebben zich er dan ook toe verbonden om een alcohol- en drugsbeleid voor de bedrijven uit te werken, namelijk cao nr. 100. De bedoeling van deze cao is de bedrijven een kader aan te bieden dat ze vrij kunnen aanvullen.

Share/Bookmark