BBTK > Mijn Rechten > Arbeidsreglement

5-10-2017 17:23 Afdrukken

Het arbeidsreglement

Is mijn werkgever verplicht mij een geschreven arbeidsreglement te geven?

Ja, de wet bepaalt dat je een arbeidsreglement ontvangt dat een aantal verplichte bepalingen bevat. Je werkgever kan je zelfs niet verplichten om het reglement na te leven, tenzij hij kan aantonen dat je er een kopie van ontvangen hebt. Dit gebeurt meestal op het moment dat je jouw contract tekent, of op je eerste werkdag. Het moet ook altijd mogelijk zijn om op je werkplek het reglement te kunnen inkijken. 

Wat moet er in staan?

Het arbeidsreglement geldt voor alle werknemers van het bedrijf, of ten minste voor een deel van het personeel (bijvoorbeeld de bedienden). Individuele afwijkingen zijn mogelijk, maar dat moet in je arbeidsovereenkomst opgenomen worden. De arbeidsovereenkomst wordt opgemaakt door de ondernemingsraad, tenzij die er in jouw bedrijf niet is. Dan stelt de werkgever dit alleen op. In dat geval moet hij het reglement uithangen en beschik je over een register waarin je opmerkingen kan maken. De hierna vermelde bepalingen zijn verplicht voor alle ondernemingen. Maar het is ook mogelijk dat er elementen aan toegevoegd worden die voortkomen uit collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s op bedrijfs- of op hoger vlak).