BBTK > Mijn Rechten > Arbeidsreglement > 3

5-10-2017 17:37 Afdrukken

Het arbeidsreglement (-3)

Het arbeidsreglement van mijn onderneming bevat een ander uurrooster dan wat in mijn persoonlijk arbeidscontract afgesproken is. Welk van beide uurroosters moet ik naleven?

De arbeidswetgeving is vastgelegd in een hele reeks wettelijke bepalingen die tot stand gekomen zijn op verschillende niveaus (Staat, sector, onderneming). Die wettelijke bepalingen vormen een soort hiërarchische piramide. De hoogste norm is de wet. Elke rechtsbron is ondergeschikt aan de reglementering die hoger in die piramide staat en kan dus geen minder voordelige regel opleggen dan die hogere bron(nen). Zo is dus het arbeidsreglement ondergeschikt aan de geschreven arbeidsovereenkomst. Bijgevolg is het uurrooster van je arbeidscontract van toepassing.

- De wet: de hoogste norm;
- Een collectieve arbeidsovereenkomst;
- Het geschreven arbeidscontract;
- Het arbeidsreglement;
- Een mondelinge overeenkomst;
- Gebruiken of gewoonten.