BBTK > Mijn Rechten > Bedrijf in faling

29-5-2018 16:56 Afdrukken

Bedrijf in faling. Wat nu?

Je bent betrokken bij het faillissement van je firma. Je zit waarschijnlijk met een heleboel vragen. Hier vind je alvast enkele antwoorden en praktische tips. 

 

Het bedrijf waar ik werk gaat in faling. Wat moet ik doen?

Zodra je weet dat het bedrijf in faling is, neem je best zo snel mogelijk contact op met je afdeling. Het adres van je afdeling vind je hier. Je afdeling zal dan de datum, plaats en het uur meedelen waarop de schuldvordering zal worden opgemaakt.
Deze schuldvordering maakt het mogelijk om je tegoeden te bekomen via het Fonds Sluiting van Ondernemingen. Dit fonds werd opgericht om bij falingen de werknemers te vergoeden.

Wat moet ik meebrengen naar mijn gewestelijke afdeling?

Om een correcte schuldvordering op te maken, heeft je afdeling volgende documenten nodig:

• je arbeidsovereenkomst: dit is belangrijk voor het bepalen van de anciënniteit en de uitgeoefende functie;
• je loonfiches van het voorbije jaar en van het lopende jaar: dit is nodig voor het berekenen van de opzeggingsvergoeding en het vertrekvakantiegeld;
• je vakantiekaart of het vakantie-attest: dit is nodig om het saldo van het vakantiegeld te berekenen;
• documenten in verband met je extralegale voordelen: maaltijdcheques, groepsverzekering, firmawagen, hospitalisatieverzekering;
• je boekje en een klever van de mutualiteit: dit is belangrijk voor de gezinssamenstelling en voor eventuele arbeidsongeschiktheid op het ogenblik van de sluiting;
• je bank- of postrekeningnummer: dit moet vermeld worden op de schuldvordering;
• je identiteitskaart: dit is belangrijk voor de correcte schrijfwijze van de naam en het correcte adres;
• je lidboekje van de vakbond.

 

Lees meer...