BBTK > Mijn Rechten > Bedrijfswagen

23-2-2018 9:21 Afdrukken

Bedrijfswagens (-2)

Ik heb een bedrijfswagen en wil mijn collega meenemen naar het werk. Mag dat?

Met je bedrijfswagen mag je carpoolen en je collega's naar het werk voeren. Omdat carpooling in de lift zit en goed is voor het milieu en de mobiliteit, werd er een interessante fiscale regeling voor uitgewerkt.

Mag ik mijn bedrijfswagen uitlenen?

Heel wat verschillende regelingen zijn van toepassing. Het antwoord op de vraag hangt af van de car policy van je bedrijf en van de polis die de werkgever heeft afgesloten. Over het algemeen maken de werkgevers een uitzondering voor je partner en je kinderen en mogen die wel met de wagen rijden.

In het kader van een kostenbesparend beleid wil mijn werkgever alle bedrijfswagens van de werknemers afnemen. Heeft hij daar het recht toe?

Neen, je werkgever mag de wagen niet zomaar afnemen of hem door een kleinere auto vervangen. Het privégebruik van je bedrijfswagen maakt deel uit van je loon. Je werkgever mag de wezenlijke elementen van je arbeidsovereenkomst, waaronder je loon, niet eenzijdig wijzigen.

Mijn bedrijfswagen werd weggesleept wegens foutparkeren. Wie zal de sleepkosten moeten betalen? En de boete?

Je werkgever is burgerlijk aansprakelijk. Hij kan de kosten evenwel op jou proberen te verhalen.

Mobiliteitsbudget of bedrijfswagen?

Opgelet! Onderstaande informatie wordt je onder voorbehoud meegedeeld. De details van de regeling zijn momenteel nog niet niet allemaal gekend.

Vanaf 2018 zal je wanneer je beschikt over een bedrijfswagen, deze kunnen inruilen voor een mobiliteitsbudget.
Het is je werkgever die beslist of er een systeem van mobiliteitsbudget komt en daartoe het initiatief zal moeten nemen. Enkel werkgevers die reeds gedurende een ononderbroken periode van minstens 3 jaar bedrijfswagens hebben toegekend kunnen een dergelijk systeem invoeren.

Je kiest vervolgens vrij of je je bedrijfswagen wil vervangen door een mobiliteitsbudget. Wil je dat doen, dan zal je een aanvraag moeten indienen. Voorwaarde is wel dat je de voorbije 3 jaar reeds gedurende een periode van 12 ononderbroken maanden over een bedrijfswagen beschikte én minstens 3 maanden ononderbroken voor de aanvraag. Je werkgever beslist vrij of hij akkoord gaat met de aanvraag en kan er eventueel voorwaarden aan verbinden.

Het mobiliteitsbudget bestaat uit een geldbedrag dat op jaarbasis wordt berekend aan de hand van een bepaalde formule op basis van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Indien je beschikte over een tankkaart verhoogt het budget met 20%.
Naar analogie met de bedrijfswagen, wordt het belastbaar deel van het mobiliteitsbudget bepaald in functie van de cataloguswaarde, de gebruikte brandstof en het CO2-uitstootgehalte van de bedrijfswagen dat wordt omgezet in het mobiliteitsbudget.  En je zal als werknemer geen  sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd zijn.

Naast de bedrijfswagens bestaan er andere voordelen in natura die soms aan bedienden worden toegekend (telefoon, internet, PC…). Er bestaan ook andere voordelen (maaltijdcheques, cadeaucheques, cultuurcheques…) die ontsnappen aan de betaling van sociale bijdragen en weinig fiscale impact hebben.

Share/Bookmark