BBTK > Mijn Rechten > Beeldschermwerk

29-5-2018 17:02 Afdrukken

Beeldschermwerk

Zoals veel werknemers werk je misschien ook van tijd tot tijd aan een computerscherm. Sommigen zitten zelfs ganse dagen achter een PC te werken. Vormen vermoeide ogen, een onaangepaste houding, enz. geen risico voor je gezondheid? Iedereen – de preventieadviseur van je bedrijf, je werkgever en jijzelf – heeft een rol te spelen om te voorkomen dat je werkdagen aan de computer geen foltersessies worden.
 

Wat is de taak van de preventieadviseur?

Een van de belangrijkste taken van de preventieadviseur bestaat uit de analyse van de risico’s die verbonden zijn aan beeldschermwerk. Zo observeert hij de werkpost van de werknemer en trekt hieromtrent besluiten op basis van verscheidene welbepaalde parameters:

  • De houding die de werknemer inneemt
  • Het werkmeubilair
  • De verlichting en eventuele weerspiegeling (op het scherm)
  • Het werkklimaat

 

Indien nodig kan de preventieadviseur voorzien om bepaalde initiatieven te nemen teneinde het comfort van de werknemer en zodoende ook automatisch zijn werkomstandigheden te verbeteren. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld de werkhouding corrigeren door de afstand zicht/scherm te veranderen, de opstelling van het scherm ten opzichte van de ramen wijzigen door het meubilair te verplaatsen, een aangepaste ergonomische stoel gebruiken.

De werknemer kan hieromtrent in de eerste plaats altijd informatie verkrijgen bij de preventieadviseur van de interne en/of externe dienst voor preventie en bescherming.

Wat is de taak van de werkgever?

Beeldschermwerk is een belangrijke materie in het kader van de regelgeving over welzijn op het werk. De werkgever weet dat dat soort werkpost een aantal gevaren inhoudt. Het is zijn taak om alles te voorzien zodat die vermeden kunnen worden! Hij heeft bepaalde plichten en moet zich daaraan houden. De werkgever moet bijvoorbeeld het werk zo organiseren dat er rustpauzes voorzien zijn voor werknemers die beeldschermwerk verrichten.
Je werkgever zal daarnaast een risicoanalyse moeten maken van dit werken met de computer. Deze analyse gebeurt minstens om de 5 jaar. Ze gebeurt voor elk individu en op groepsniveau. De analyse gaat over de gevolgen voor het gezichtsvermogen en kijkt naar lichamelijke en geestelijke belasting. De bedoeling is dat je werkgever de nodige maatregelen neemt om problemen te vermijden of op te lossen.