BBTK > Mijn Rechten > Collectief onslag en tewerkstellingscel - 2

24-9-2013 18:12 Afdrukken

Collectief ontslag en tewerkstellingscel

 

Hoe kan ik me inschrijven in een tewerkstellingscel?

Vóór je ontslagen wordt, moet je werkgever je, per aangetekende brief, uitnodigen op een gesprek tijdens de werkuren.

De bedoeling van dit gesprek is je in te lichten over de taken van de tewerkstellingscel. Je mag je tijdens dit gesprek laten bijstaan door je syndicaal afgevaardigde.

Je moet je instemming of weigering om deel te nemen aan de tewerkstellingscel – schriftelijk –  meedelen binnen de 7 werkdagen na het gesprek. Als je niet reageert, ben je automatisch ingeschreven in de cel. Vergeet niet dat als je de inschrijving in de tewerkstellingscel weigert, je een sanctie of zelfs een uitsluiting van de RVA kan oplopen wanneer je je werkloosheidsuitkering aanvraagt.

Deze procedure is van toepassing als je een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebt. Als je een uitzendkracht bent of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur hebt, is de procedure dezelfde, buiten het feit dat je werkgever je binnen de 7 dagen na het eind van je arbeidsovereenkomst voor een gesprek zal uitnodigen. Als je weigert hierop in te gaan, worden je geen sancties door de RVA opgelegd.

 

Vanaf wanneer ben ik ingeschreven in de tewerkstellingscel?

De werkgever moet de directeur van de tewerkstellingscel inlichten over je uitnodiging op het gesprek voorafgaand aan je ontslag alsook over je beslissing om deel te nemen. Hij moet hem eveneens inlichten over de verbreking van je contract.

De directeur van de tewerkstellingscel schrijft je in vanaf de dag waarop hij de beslissing van je deelname aan de tewerkstellingscel ontvangt.

Als de werkgever de procedure niet heeft nageleefd, neemt de directeur van de tewerkstellingscel contact op met jou en heb je zeven dagen de tijd om te reageren.

 

Share/Bookmark