BBTK > Mijn Rechten > Collectief ontslag en tewerkstellingscel- 3

24-9-2013 18:13 Afdrukken

Collectief ontslag en tewerkstellingscel

 

De inschakelingsvergoeding, wat is dat ?

Als je ingeschreven bent in de tewerkstellingscel en je minstens één ononderbroken jaar anciënniteit hebt in het bedrijf, moet je werkgever je een inschakelingsvergoeding betalen gedurende 6 maanden of 3 maanden (hetzij tijdens de minimumperiode van je inschrijving in de tewerkstellingscel). Deze bevat het maandloon en alle voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst.

Deze inschakelingsvergoeding moet je maandelijks worden betaald. De inschakelingsvergoeding vervangt de verbrekingsvergoeding. Als je opzegtermijn langer is dan 6 maanden (of 3 maanden als je jonger bent dan 45 jaar), ontvang je gedurende 6 maanden (of 3 maanden) de inschakelingsvergoeding en na de 6 maanden (of 3 maanden) ontvang je het saldo van de verbrekingsvergoeding dat in één keer wordt uitbetaald.

Als je minstens één jaar ononderbroken anciënniteit hebt, zal je je verbrekingsvergoeding pas na het einde van de arbeidsovereenkomst ontvangen.

Ben je uitzendkracht of heb je een contract van bepaalde duur en beslis je om je in te schrijven in de tewerkstellingscel, dan ontvang geen inschakelingsvergoeding, maar een verhoogde werkloosheidsuitkering van de tijdelijke werklozen tijdens de inschrijvingsperiode in de tewerkstellingscel.

 

Share/Bookmark