BBTK > Mijn Rechten > Deeltijds werk

2-11-2017 16:08 Afdrukken

Deeltijds werk

Deeltijds werk, wat is dat?

Er is sprake van deeltijds werk wanneer de arbeidsduur korter is dan die van een voltijdse baan.  Om deeltijds te kunnen werken, moet je een schriftelijke arbeidsovereenkomst hebben. Deze moet ten laatste worden opgemaakt op het moment dat de uitvoering van de overeenkomst begint.

Dit document moet de arbeidsregeling (het aantal gewerkte uren per week en de spreiding ervan over de verschillende dagen van de week) vermelden. Het moet tevens het uurrooster bevatten.. Als er geen document is dat deze vermeldingen bevat, word je beschouwd als een voltijds werknemer. Een kopie of uittreksel van de overeenkomst moet bewaard worden op de plaats waar het arbeidsreglement zich bevindt.
Opgelet! Werk je met  een variabel rooster, dan zal je arbeidsovereenkomst  enkel moeten stellen dat het werkrooster wordt bepaald via de regels vastgelegd in het arbeidsreglement. Je arbeidsovereenkomst moet slechts de overeengekomen deeltijdse arbeidsregeling vermelden.

 

Als je deeltijds werkt, moet je dan een minimum aantal uren presteren?

Ja, je moet minstens drie uur per dag werken. Bovendien moet de wekelijkse arbeidsduur minstens één derde bedragen van de voltijdse arbeidsduur in dezelfde sector. Er bestaan evenwel afwijkingen op deze regel. Deze worden vastgelegd bij Koninklijk Besluit of bij CAO goedgekeurd door de Minister van Werk na advies van het bevoegd paritair comité.

 

Mag je  overuren presteren ?

Ja. Je werkgever kan zich genoodzaakt zien je te vragen om méér uren te werken dan voorzien in je  arbeidsovereenkomst. We spreken dan niet van “overuren” maar van “bijkomende uren”. Als de bijkomende uren de voorziene wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer overschrijden, worden ze beschouwd als overuren.
De algemene principes zijn dezelfde, maar elk uur dat je extra presteert geeft je niet automatisch recht op inhaalrust of een loontoeslag. Dit hangt sterk af van je uurrooster: vast of variabel. Onthou dat je niet verplicht kan worden om tegen je wil bijkomende (of over-) uren te presteren.