BBTK > Mijn Rechten > Deeltijds werk - 2

2-11-2017 16:04 Afdrukken

Deeltijds werk (-2)

Je hebt  meer uren gewerkt dan voorzien. Heb je  recht op een compensatie?

In sommige gevallen, als je meer uren werkt dan het uitgehangen uurrooster of als je de wekelijkse arbeidsduur die is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst overschrijdt, moet je werkgever je een loontoeslag van 50% betalen (soms zelfs 100%).

Er zijn 2 mogelijke situaties afhankelijk of je werkregeling vast of variabel is :
• De vaste werkregeling (het aantal uren per week is vast): er moet je een loontoeslag van 50% worden betaald vanaf het 13de bijkomende uur gepresteerd binnen de maand. Opgelet : de eerste 12 bijkomende uren worden normaal aan 100 % betaald.
• Variabele werkregeling (werkt met een gemiddeld aantal uren na te leven over een kwartaal of een langere periode – max. 1 jaar): daar zal een en ander afhankelijk zijn van je referteperiode. Heb je een referteperiode van 3 maanden, dan moet je vanaf het 43ste bijkomende uur een loontoeslag van 50% worden uitbetaald. De regel is als volgt : 3 uur 14 minuten per week x het aantal weken van de referteperiode aan 100%, en de uren daarbovenop met een loontoeslag van 50%. Ligt je referteperiode op een jaar, dan gaat dit over 168 bijkomend gepresteerde uren die je geen overloon opleveren.

 

Bijkomende uren en inhaalrust. Wanneer precies ?

Bijkomende uren geven je recht op inhaalrust. Daartoe moeten de bijkomende uren gepresteerd tijdens het kwartaal gemiddeld 20% uitmaken van de arbeidsduur vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Deze mogelijkheid is niet verplicht: je kan ook steeds een uitbetaling van deze bijkomende uren vragen.