BBTK > Mijn Rechten > Deeltijds werk - 3

2-11-2017 16:07 Afdrukken

Deeltijds werk (-3)

Heb je  als deeltijds werknemer recht op vakantie ?

Natuurlijk. Jij hebt ook recht op vakantie. Om ze te berekenen, worden de regels toegepast die gelden voor de voltijdse werknemers. Je rechten zullen echter wel in verhouding tot je  prestaties staan.
Als je  tijdens het volledige jaar 2017 gedurende 16 uur per week gewerkt hebt (bv. 2 dagen van 8 uur), heb je in 2018 recht op 4 weken vakantie van 16 uur, 8 dagen van 8 uur of een totaal van 64 uren. Deeltijders die overschakelen naar voltijds of die hun prestaties met 20% verhogen, en die in het voorgaande jaar geen vakantierechten hadden opgebouwd, kunnen, aanspraak kunnen maken op 4 weken "Europese vakantie". Hetzelfde geldt wanneer je na een periode van gedeeltelijk ouderschapsverlof terug voltijds gaat werken.

 

De volgende feestdag valt samen met een dag waarop je  gewoonlijk werkt. Wat moet je  doen ?

In principe heeft de deeltijdse werknemer, net zoals de voltijdse werknemer, recht op de feestdagen die samenvallen met zijn gewone werkdagen. Hij heeft recht op een vervangingsdag als de feestdag samenvalt met een gewoonlijke inactiviteitsdag en op inhaalrust als hij werkt op de feestdag.

Als er geen collectieve regeling is, wordt de vervangingsdag genomen op de eerste werkdag na de feestdag. Deze dag is eveneens verloren voor de deeltijdse werknemer die volgens zijn uurrooster die dag vrij is.
Wat met vacante betrekkingen in je onderneming?

Je hebt als deeltijdse werknemer prioriteit voor de door je werkgever vacant verklaarde arbeidsplaatsen. Deze prioriteit betreft niet alleen de voltijdse arbeidsplaatsen, maar ook de deeltijdse arbeidsplaatsen die, afzonderlijk of gecombineerd met andere, een hoger aantal arbeidsuren opleveren. 

 

   

 

Deeltijds werken: rechten en valkuilen

Tips en advies voor wie voltijds werkt en minder wil werken, voor wie werkloos is en deeltijds aan de slag gaat. Waar moet je op letten? Welke mogelijkheden heb je? Wat zijn je rechten als deeltijdse?

Lees de ABVV-brochure