Ensemble on est plus forts
FR

BBTK > Mijn Rechten

3-6-2014 12:34 Afdrukken

Mijn rechten

 
Als werknemer vraag je jezelf regelmatig af hoe het precies zit met je rechten. Dat is niet meer dan normaal. De sociale wetgeving is vaak een echt kluwen. Een kluwen dat men bovendien goed moet kennen als men zijn rechten wil laten gelden. Om je daarbij te helpen stelt de BBTK regelmatig een overzicht op van de bestaande arbeidswetgeving.
 
Deze brochure heeft als doel jullie te doen begrijpen wat de hoofdlijnen zijn in de relaties tussen de werkgever en de werknemer. De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn per thema geordend: je contract, arbeidsduur, vakantiedagen, je loon... 
 

Download de geüpdate versie (april 2014) van "Je Rechten op Zak" in pdf

 

Je kan ook een papieren exemplaar van deze brochure krijgen via je syndicale afvaardiging of onze gewestelijke kantoren. 

 

 

Deze brochure is niet de enige. Er bestaan nog acht andere "Sectorale Je Rechten", die de informatie aanvullen met die regels die per specifiek paritair comité gelden. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

In mijn sector...