BBTK > Mijn Rechten > Demografiefonds chemie (-2)

14-11-2017 16:26 Afdrukken

Demografiefonds chemie : je rechten (-2)

 

Kan een bedrijf dat verlies maakt ook trekkingsrecht krijgen van het demografiefonds?

Elk chemisch bedrijf dat bijgedragen heeft aan het demografiefonds heeft trekkingsrecht van het demografiefonds onder de voorwaarde dat er een goedkeuring is op ondernemingsniveau over dit plan en onder de voorwaarde dat het beheerscomité van het demografiefonds dit plan heeft aanvaard.

Blijft het demografiefonds voor altijd bestaan?

De cao demografiefonds is een cao van onbepaalde duur. Een cao van onbepaalde duur kan altijd door één van de partijen worden opgezegd maar is niet gebruikelijk. Er zal een grondige evaluatie van de cao demografiefonds gebeuren tegen uiterlijk 31 december 2019.

 

Hoe gebeurt de inning voor het demografiefonds?

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid staat in voor de inning op de brutolonen van het vorige kalenderjaar en stort door in het demografiefonds.

 

Kan het bedrijf meer recupereren dan haar ingediende demografieplan?

Bij vaststelling van financiële reserves na de afsluiting van de rekening voor het betrokken kalenderjaar, kan het beheerscomité van het demografiefonds beslissen om binnen de door haar vastgestelde regels deze reserves toe te wijzen aan reeds, door het beheerscomité van het Fonds demografie goedgekeurde demografieplannen.


Is er controle op de ingediende kosten van een demografieplan?

De OR, SA, CPBW (cascadesysteem) keuren demografieplannen, inclusief de kosten hieraan verbonden, goed of niet goed in het overlegorgaan. De werkgever moet verder zijn kosten indienen en staven bij het beheerscomité van het demografiefonds.

 

Wie vraagt de financiering van een demografieplan aan?

De werkgever staat hiervoor in. De werkgever kan maar enkel een plan en de kosten van dit plan indienen als er hierover een voorafgaandelijk akkoord is op ondernemingsniveau (OR, SA, CPBW).

 

De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Auguste Reyerslaan 80, tweede verdieping. De zetel kan, bij beslissing van het beheerscomité, naar een andere plaats in België worden overgebracht.

 

Lees hier meer over het demografiefonds.

Share/Bookmark