BBTK > Mijn Rechten > Demografiefonds chemie

14-11-2017 16:25 Afdrukken

Demografiefonds chemie: je rechten

Hoe lang kan een demografieplan afgesloten worden?

Een demografieplan kan voor maximum vier jaar worden afgesloten (2017-2020)

 

Welke bedrijfsplannen komen in aanmerking?

Enkel bedrijfsplannen die nieuwe maatregelen voorzien welke uit de actiegebieden (werk, gezondheid, competenties, loopbanen) komen van de sectorale cao demografiefonds. De bedrijfsplannen kunnen over 1 of meerdere jaren lopen.

 

In welk orgaan moet een demografieplan afgesloten worden op bedrijfsniveau?

Een demografieplan moet goedgekeurd worden binnen de ondernemingsraad en dit na overleg en goedkeuring binnen de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad in het bedrijf moet er goedkeuring zijn binnen de syndicale delegatie, is er geen syndicale delegatie dan moet er goedkeuring zijn binnen het cpbw. In bedrijven zonder vakbond moet er een akkoord zijn tussen de werkgever en zijn werknemers.

 

Kan een bedrijf retroactief trekkingsrecht krijgen uit het demografiefonds?

Neen, dit is niet mogelijk. Voor een ingediend plan in 2017 zal er geen trekkingsrecht zijn voor het jaar 2016.


Wat met de financiering van het demografiefonds?

De bedrijven storten vanaf 2016 (cao van onbepaalde duur) maandelijks voor iedere werknemer (arbeiders, bedienden, kaders en directieleden) 0,15% bijdrage berekend op je brutoloon (inclusief eindejaarspremie, ploegenpremie, overuren, ...) in het gemeenschappelijk demografiefonds van de sector. Voor de bedienden wordt de 0,15% berekend op het bruto maandloon (inclusief verlofgeld). Voor de arbeiders wordt de 0,15% berekend op het brutoloon x 1,08. De 0,15% wordt geheven op alle componenten van het loon die onderworpen zijn aan de RSZ (ploegenpremies, loon, eindejaarspremie, anciënniteitspremies, ...)

Vanuit het vormingsfonds chemie worden de komende 4 jaar nog eens jaarlijks dezelfde financiële middelen toegevoegd.

 

Wie beheert het demografiefonds? Wie houdt er controle op?

Het demografiefonds wordt beheerd door het beheerscomité van het demografiefonds. In dit beheerscomité zetelen vertegenwoordigers van de vakbonden en vertegenwoordigers van de werkgeversfederatie Essenscia. Dit is een paritaire samenstelling. Het is het beheerscomité van het demografiefonds die definitief zal beslissen of een demografieplan voor financiering zal aanvaard worden of niet.

 

Welk trekkingsrecht voor bedrijven?

De terugvordering van de kost van de afgesloten bedrijfsmaatregelen bedraagt in eerste instantie maximaal 0,15% per jaar van de brutoloonmassa van het vorige kalenderjaar van het bedrijf en deze maatregelen moeten zich in actiegebied 1 bevinden.

 

Een bijkomend trekkingsrecht van 0,15% ontstaat wanneer de kost van de afgesloten bedrijfsmaatregelen hoger is dan 0,15%. Maar dan moet het bedrijfsplan maatregelen voorzien die uit minstens 2 actiegebieden komen.

 

Er bestaat een uitzondering voor KMO's : iedere KMO kan genieten van de financiëring vanuit het demografiefonds (0,15% + 0,15%) op voorwaarde dat het demografieplan voldoet aan alle formele voorwaarden.

Share/Bookmark