BBTK > Mijn Rechten > Diversiteit en discriminatie

3-11-2017 11:17 Afdrukken

Diversiteit en discriminatie

 

 

Diversiteit, gelijke kansen, non-discriminatie, … het zijn termen die regelmatig opduiken in de actualiteit. Dit thema maakt dan ook een integraal onderdeel uit van het bedrijfsleven en de werkwereld. Openheid en diversiteit zijn namelijk essentieel voor het succes van een bedrijf. Diversiteit gaat om de maatschappelijke realiteit te vertegenwoordigen op de arbeidsmarkt, discriminatie daarentegen is het actief weren van kandidaten op basis van bepaalde criteria. In dit artikel gaan we kort in op het belang van diversiteit en wat we kunnen doen tegen discriminatie.

Diversiteit is goed voor iedereen!

Meer aandacht voor diversiteit is niet alleen positief voor de zogenaamde kansengroepen (mensen die minder vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt zoals allochtonen, gehandicapten, ouderen, jongeren, …). Een divers personeelsbestand heeft in het algemeen een gunstig effect op het welzijn op de werkvloer en de bedrijfsresultaten. En dat is logisch: wie zich goed voelt op de werkvloer zal beter presteren. Een diversiteitsbeleid is echter nooit af, het is een proces waar je moet aan blijven werken. Het gaat om het benutten van de verschillende kwaliteiten en ervaringen van alle werknemers. Maar met die verschillen moeten we wel leren omgaan. Daarom moet diversiteit een rol spelen in elke fase van het personeelsbeleid. Worden er diverse kandidaten aangetrokken? Biedt je bedrijf vormingen aan rond communicatie? Is het mogelijk om werk op maat te krijgen? Allemaal zaken om rekening mee te houden.

Discriminatie

Hoe wel meer en meer bedrijven actief inzetten op diversiteit, is er nog steeds sprake van discriminatie. De eerste stap in de strijd tegen discriminatie is deze te (h)erkennen. En dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Discriminatie is de benadeling van een persoon ten opzichte van anderen in een vergelijkbare situatie, zonder rechtvaardiging, op basis van volgende – wettelijke bepaalde - kenmerken:


- Nationaliteit, ras, huidskleur, origine of etniciteit;
- Leeftijd;
- Geaardheid en geslacht (ook zwangerschap en het moederschap);
- Burgerlijke staat;
- Afkomst (ook sociaal en economisch);
- Religieuze, filosofische, politieke en/of syndicale overtuiging;
- Taal;
- Huidige en toekomstige gezondheidstoestand, medisch verleden, handicap of fysieke of genetische eigenschap.

Deze kenmerken zijn breed gedefinieerd en het is dus niet altijd duidelijk of er al dan niet sprake is van discriminatie. Bij indirecte discriminatie is dit nog moeilijker. Het gaat hier om ‘verstopte’ discriminatie: het discriminerend criterium lijkt neutraal maar sluit toch mensen uit. Een voorbeeld is het vragen naar een werknemer met Nederlands als moedertaal. Wie het Nederlands perfect beheerst maar een andere moedertaal heeft wordt hier uitgesloten. Ook dit is discriminatie.

Discriminatie kan natuurlijk ook plaatsvinden tijdens de arbeidsovereenkomst (en zelfs tijdens de beëindiging er van). Bv. een collega krijgt steeds denigrerende opmerkingen over zijn/haar geaardheid.

Share/Bookmark