BBTK > Mijn Rechten > Diversiteit en discriminatie (-2)

21-9-2017 14:13 Afdrukken

Diversiteit en discriminatie (-2)

Hier volgen enkele concrete voorbeelden van directe en indirecte discriminatie ter illustratie.


Gezocht: kassierster voor buurtwinkel
Wanneer een vacature alleen openstaat voor een vrouw of man, spreken we van discriminatie.


Tijdens een sollicitatiegesprek wordt gevraagd of de kandidaat getrouwd is en of hij/zij kinderen heeft of wenst.
Op zich is dit geen discriminatie, maar het antwoord kan er wel toe leiden. Het zou kunnen dat de werkgever een kandidaat kiest zonder kinderen. Daarom mag een werkgever alleen vragen stellen over je privéleven als deze invloed hebben op het uitoefenen van de functie.


Een werkgever vraagt in het kader van een aanwerving van een administratief bediende een uittreksel van het strafregister (het vroegere ‘attest van goed gedrag en zeden’).
Dit uittreksel is een strikt persoonlijk gegeven en mag niet bewaard worden door een werkgever tenzij het gaat om een functie waar een blanco strafregister voor vereist is volgens de wettelijke bepalingen bv. bewakingsagent. Een werkgever mag wel vragen om het uittreksel te zien maar dit mag de kandidaat steeds weigeren, het gaat immers om persoonlijke gegevens. Dit mag geen invloed hebben op de rekrutering.


Een werknemer van 58 jaar mag niet deelnemen aan een interne opleiding omdat dit volgens de werkgever onvoldoende zou opleveren.
Het gaat hier om discriminatie op basis van leeftijd.


Een kandidaat van Afrikaanse origine krijgt te horen dat hij niet in aanmerking komt voor een functie als verkoper omdat de klanten dit niet zouden willen.
Je achter klanten verstoppen is geen rechtvaardiging voor discriminatie. Het gaat hier om directe discriminatie.

Een magazijnier wordt niet gepromoveerd naar een functie als verantwoordelijke omdat hij een medisch probleem heeft.
Hier gaat het niet per se om discriminatie. Als het gaat om een functie met verhoogde waakzaamheid is er een verplicht medisch onderzoek. Slaagt de kandidaat niet, dan is het gerechtvaardigd hem/haar de promotie niet te geven.

 

Aan de slag!

Ook hier kunnen de delegees en syndicale ploegen een echt verschil maken: anti-discriminatie en diversiteit op de agenda zetten, een einde maken aan vooroordelen en goede gewoonten ontwikkelen. Of het nu gaat om de rekrutering van werknemers, het HR-beleid, managementstijlen, enz., diversiteit en non-discriminatie zijn ook een vorm van solidariteit.
Het ABVV stelt diversiteitsconsulenten ter beschikking die secretarissen, werknemers en hun afgevaardigden ondersteunen op de werkvloer. Zij geven informatie, bekijken het personeelsbeleid en geven concrete tips. Lees er hier meer over!

Wil je discriminatie melden? Dat kan via het Meldpunt Discriminatie.  

Share/Bookmark