BBTK > Mijn Rechten > E-commerce: Nacht- en zondagsarbeid in de e-commerce: procedures

23-2-2018 10:00 Afdrukken

Nacht- en zondagsarbeid

in de e-commerce

 

Vastgelegde procedures

Soms is een toelating alleen niet voldoende en zal de werkgever een reeks van procedures moeten volgen.
Wanneer er niet gewerkt wordt tussen middernacht en 5 uur 's morgens, moet de werkgever het arbeidsreglement aanpassen volgens de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement. Dit komt er op neer dat als er een ondernemingsraad (OR) bestaat, de wijziging aan die OR moet voorgelegd te worden. Als er geen OR bestaat, wordt het voorstel van wijziging aangeplakt in de onderneming en wordt gedurende vijftien dagen een opmerkingenregister voorzien waarin je als werknemer je opmerkingen kan laten noteren.

Wanneer er wel gewerkt wordt tussen 24u en 5u ’s morgens, moet er ook nog eens een specifieke invoeringsprocedure gevolgd worden. Een woordje uitleg.

Voorafgaandelijke raadpleging

Voor de eigenlijke procedure die nachtwerk moet mogelijk maken te beginnen, moet de werkgever de werknemers raadplegen. Hij moet de discussie aangaan over de noodzakelijke aanpassingen van de arbeidsvoorwaarden om nachtarbeid te kunnen doen. Deze raadpleging moet gebeuren in de ondernemingsraad. Bij afwezigheid van een ondernemingsraad, is dat met de vakbondsafvaardiging. En anders met de werknemers zelf.

De reglementering verplicht je werkgever om uiteenlopende begeleidingsmaatregelen te nemen. Deze maatregelen gaan over de toekenning van een vergoeding voor nachtarbeid, de nodige veiligheidsmaatregelen, de mogelijkheden inzake kinderopvang en het aantal betrokken werknemers. Ook moet je in principe aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, nachtarbeid gebeurt op vrijwillige basis, minimum rooster moet 6 uren zijn, ….

Van de raadpleging moet een verslag worden opgemaakt. Dat verslag moet het Paritair Comité worden toegestuurd.

Eigenlijke procedure tot invoering

De regering nam recent maatregelen die de procedure tot invoering - en vooral dan de rol van de vakbonden daarin - uitholde.

Tijdens een eerste periode van 2 jaar (2018 en 2019) zal nachtarbeid maar ook zondagswerk kunnen worden ingevoerd, via een eenvoudige aanpassing van het arbeidsreglement of met een cao. Voor deze cao volstaat de goedkeuring van 1 vakbond (in plaats van alle aanwezige vakbonden in je bedrijf).

Na die 2 jaar (2020) zal nacht- en zondagsarbeid definitief kunnen worden ingevoerd via een cao. Eenmaal de cao door 1 vakbond is ondertekend, zal deze het arbeidsreglement automatisch wijzigen.

Meer weten over je rechten in geval van zondagsarbeid? Neem dan eens een kijkje op de pagina Zondagwerk.

Share/Bookmark