BBTK > Mijn Rechten > De Ecocheques (deel twee)

25-10-2017 17:00 Afdrukken

Ecocheques (-2)

Zal ik ecocheques krijgen?

De ecocheque is geen algemeen of automatisch recht. Niet iedereen zal ze krijgen: alles hangt af van wat er in jouw sector, jouw bedrijf of – als er geen cao is – jouw individuele overeenkomst werd onderhandeld. 

Weet ook dat het maximumbedrag van de ecocheques gelijk is aan €250 per jaar. Dit bedrag kan voor sommige sectoren via bedrijfscao's worden omgezet in gelijkwaardige voordelen. Vraag dan ook zeker bij je BBTK-delegee of afdeling na of er in jouw bedrijf iets anders werd afgesproken.

Om recht te hebben op ecocheques moet er:
• Ofwel een collectieve arbeidsovereenkomst op sector- of bedrijfsvlak worden gesloten
• Ofwel, als er in jouw bedrijf geen syndicale afvaardiging is en er geen sectorale cao bestaat, of als je behoort tot een werknemerscategorie waarvoor gewoonlijk geen cao’s voorzien zijn, een schriftelijke individuele overeenkomst worden gesloten. Indien er zo’n individueel akkoord is, mag het bedrag niet hoger liggen dan dat van de werknemers onder cao.


Mag mijn werkgever mijn loon in ecocheques uitbetalen?

Neen, de ecocheque mag in geen geval de plaats innemen van je loon, noch van je premies of huidige voordelen. Het is een aanvulling op en geen omvorming van je bestaande koopkracht.

 

Wanneer krijg ik ecocheques?

Eén of meerdere keren per jaar. Dat hangt af van je overeenkomst. Hierin moet het totale bedrag, het bedrag van elke cheque en het aantal keren van uitreiking nader bepaald worden. Voor meer info hieromtrent kun je bij je afgevaardigden terecht.
Wanneer de ecocheques voor het eerst worden overhandigd, moet je werkgever je informeren over de inhoud van de overeenkomst en over de lijst met desbetreffende aankopen en diensten.

Onlangs veranderd van werk?

Dan heb je recht op ecocheques, vanwege je vorige werkgever. Vraag het gerust even na bij je afdeling, wij gaan dit voor je na.