BBTK > Mijn Rechten > De Ecocheques (deel drie)

25-10-2017 17:01 Afdrukken

Ecocheques (-3) 

Wat is de maximale waarde van de ecocheques?

In totaal is de maximale waarde per jaar € 250 per werkenemer. Eén ecocheque mag hoogstens € 10 bedragen. Het exacte bedrag staat in je overeenkomst vermeld.


Hoeveel tijd heb ik om een ecocheque te gebruiken?

2 jaar (24 maanden). Daarmee zijn ze een pak langer geldig dan maaltijdcheques, wat nuttig is als je een grote ecologische investering plant. Je kan namelijk cheques van 2 jaar combineren. 

 

Tellen mijn ecocheques mee voor mijn pensioen?

Neen. Aangezien er geen sociale bijdragen op betaald worden, tellen ze niet niet mee voor je pensioen. Hoewel de BBTK blij is met dit extra voordeel, moeten we vaststellen dat de ecocheque niet bijdraagt tot de sociale zekerheid, in tegenstelling tot het brutoloon bijvoorbeeld.


Geldt voor ecocheques hetzelfde principe als maaltijdcheques?

Ja en neen.

Ja, want net als de maaltijdcheque vormt de ecocheque een aanvulling op het loon die niet belast wordt en waarop geen sociale bijdragen worden betaald. En in beide gevallen bieden niet alle bedrijven dergelijke cheques aan.

Neen, want je betaalt geen persoonlijke bijdrage. Per maaltijdcheque betaal je een inhouding van ten minste € 1,09. Voor een ecocheque betaal je zelf niets.

Nog een verschil: het aantal ecocheques hangt niet af van het aantal gewerkte dagen, zoals het geval is bij maaltijdcheques. Een werknemer die in dienst treedt of die het bedrijf verlaat, heeft recht op ecocheques naar rato van de periodes waarin hij op basis van een arbeidsovereenkomst bij zijn werkgever was tewerkgesteld.

In geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op ecocheques voor de dagen waarvoor hij loon of vakantiegeld heeft gekregen. Zo wordt bijvoorbeeld moederschapsverlof hier ook mee gelijkgesteld. Je afgevaardigde of de juridische dienst van je gewestelijke afdeling kunnen je meer vertellen over de berekening.

Onlangs veranderd van werk?

Dan kan het goed zijn dat je toch recht hebt op ecocheques, vanwege je vorige werkgever. Dat hangt af van de afspraken in de sector waar je vandaag komt. Vraag het gerust even na bij je afdeling, wij gaan dit voor je na.