BBTK > Mijn Rechten > Einde contract

21-9-2017 13:57 Afdrukken

Einde contract: wat te doen?

Ontslag genomen of gekregen? Naast de emotionele impact zijn er natuurlijk een aantal praktische zaken waar je moet aan denken. We geven een overzicht van wat je zeker in orde moet brengen.

 

Mijn arbeidsovereenkomst is beëindigd. Welke documenten moet mijn werkgever me geven?

Er zijn 4 documenten die je zou moeten ontvangen:


Het vakantieattest (voor bedienden): dit document is een afrekening van het vakantiegeld en het aantal dagen vakantie die je dit jaar al hebt opgenomen/nog moet opnemen. Je krijgt bij je vertrek je vakantiegeld al uitbetaald. Er zijn 2 soorten vakantieattesten:
- Het vakantieattest voor het saldo vakantiegeld: dit zijn de vakantierechten opgebouwd in het kalanderjaar voorafgaand aan dat waarin je uit dienst gaat.
- Het vakantieattest voor het vervroegd vakantiegeld: dit attest bevat de vakantierechten opgebouwd in het kalenderjaar waarin je uit dienst gaat.


Dit wil zeggen dat het vakantiegeld dat je krijgt wanneer je vertrekt (het vertrekvakantiegeld) bestaat uit de dagen die je nog niet hebt opgenomen in het jaar dat je vertrekt én uit het vakantiegeld voor de dagen die het jaar daarvoor hebt verdiend. Let dus goed op: je nieuwe werkgever hoeft je niet te betalen voor het vakantiegeld dat je bij een andere werkgever hebt verdient. Je hebt dit immers ontvangen bij je vertrek. Dit geldt ook voor het dubbel vakantiegeld. Je zet het geld dat je ontvangt bij je ontslag dus best even opzij. Als je specifieke vragen hebt over het vakantiegeld dat je zal ontvangen, kan je terecht bij de juridische dienst van jouw BBTK-afdeling.


Het tewerkstellingsattest: dit attest bevat eenvoudigweg de begin – en einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid. Het mag geen andere vermeldingen bevatten tenzij je hier uitdrukkelijk om vraagt. Het tewerkstellingsattest wordt enkel afgeleverd op vraag van de (ex-)werknemer en is geen verplicht document.

De individuele rekening: dit is een attest dat je sowieso elk jaar ontvangt met een overzicht van je prestaties en loon. Je hebt het nodig om je belastingaangifte in te vullen. Wanneer je uit dienst treedt, ontvang je dit document voor het deel van het jaar dat je gewerkt hebt bij je vorige werkgever.


Het werkloosheidsbewijs-C4: dit document is zeer belangrijk, je hebt het namelijk nodig voor je uitkering. Het bevat persoonlijke gegevens, gegevens over de tewerkstelling en de reden van je ontslag. Indien je vrijwillig ontslag hebt genomen of ontslagen bent door je eigen schuld (bv. om dringende reden) heb je niet meteen recht op een uitkering. Weigert je werkgever dit document af te leveren? Dan neem je best contact op met jouw BBTK-afdeling.

Share/Bookmark