BBTK > Mijn Rechten > Feestdagen - 3

14-8-2018 11:02 Afdrukken

Feestdagen 

 

En wat als de feestdag samenvalt met een rustdag (bijvoorbeeld een zondag)?

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een dag waarop men gewoonlijk niet werkt, wordt door een gewone werkdag vervangen. De vervangingsdag wordt vastgesteld door het paritair comité, door de ondernemingsraad of in akkoord met je werkgever. Bestaat er geen enkel akkoord dan is de vervangingsdag de eerste gewone werkdag die volgt op de feestdag. Het arbeidsreglement moet de data van de feestdagen vermelden. De vervangingsdagen moeten vóór 15 december worden uitgehangen.

 

Bestaan er afwijkingen?

Alle uitzonderingen voor zondagswerk zijn eveneens geldig voor werken op een feestdag. Werken op een feestdag geeft recht op betaalde inhaalrust en in geval van overuren op een loontoeslag van 100%. 

 

Heb ik verlof op de feestdag van mijn gemeenschap ?

De feesten van de Vlaamse Gemeenschap (11/07), Franse Gemeenschap (27/09) en de Duitstalige Gemeenschap (15/11) zijn geen wettelijke feestdagen. De overheidsdiensten, scholen en andere verenigingen die van deze machtsniveaus afhangen zijn echter gesloten.