BBTK > Mijn Rechten > Flexi-jobs

23-2-2018 10:19 Afdrukken

Hoe zit dat juist met flexi-jobs?

Het systeem van flexi-jobs is niet nieuw. Wie wil bijklussen en bijverdienen in de horeca, kan dat sinds december 2015 doen met een flexi-job. De flexi-jobwerknemer werkt 4/5de bij 1 of meerdere andere werkgevers en kan bijklussen in de horeca om zo wat meer te verdienen. De regering-Michel breidde dit systeem recent uit tot de handel. Dit geldt voor alle ondernemingen in de handel: van de slager om de hoek tot de hypermarkt. De regering maakte het systeem trouwens ook van toepassing op gepensioneerden.

Wat is een flexi-job?

Flexi-jobs zijn bedoeld voor werknemers die al een ‘hoofd’-job hebben en willen bijklussen.  Niet iedereen komt in aanmerking om flexi-jobber te worden. Je moet gedurende 3 kwartalen voorafgaand aan de flexi-job minimaal 4/5 (van een voltijdse betrekking) tewerkgesteld zijn bij 1 of meerdere andere werkgevers dan de werkgever waar je een flexi-job doet. bv. Een werknemer die tijdens de maanden januari, februari en maart 2018 als flexi-werknemer wenst te werken, moet tijdens de maanden van april tot eind 2017 minstens 4/5 gewerkt hebben bij een andere werkgever.

Om na te gaan of je aan deze 4/5de tewerkstelling komt, wordt in de eerste plaats rekening gehouden met alle door de werkgever betaalde periodes. Daarnaast tellen ook een aantal andere periodes mee zoals bv. periodes van arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsverlof, tijdelijke werkloosheid, …

Welk contract heeft een flexi-jobber?

Een tewerkstelling in een flexi-job moet gedekt zijn door 2 overeenkomsten: een raamovereenkomst en een arbeidsovereenkomst. Eenzelfde raamovereenkomst kan meerdere arbeidsovereenkomsten dekken. Je kan als werknemer met verschillende werkgevers raamovereenkomsten sluiten. We geven meer uitleg hieronder.

Je sluit als werknemer een (schriftelijke) raamovereenkomst met je werkgever waarin verplicht een aantal elementen moeten worden opgenomen: je flexi-loon, je functie, hoeveel op voorhand de werkgever je zal oproepen en via welk communicatiemiddel hij dit zal doen (telefoon, mail, sms,…).

Het is als het ware een soort ‘oproepcontract’ dat je afsluit met de werkgever. Dit contract kan voor bepaalde of onbepaalde duur gesloten worden. Het zal sowieso moeten opgemaakt worden voorafgaandelijk aan de aanvang van je eerste tewerkstelling. Zonder deze raamovereenkomst kan er van een flexi-job-arbeidsovereenkomst nooit sprake zijn.

Op het ogenblik dat de werkgever je dan effectief aan het werk wenst te zetten, kan hij je oproepen en wordt een (schriftelijke of mondelinge) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk gesloten.  Je hebt als werknemer altijd het recht om niet op de oproep in te gaan.

Share/Bookmark