BBTK > Mijn Rechten > Flexi-jobs (-2)

13-10-2017 12:39 Afdrukken

Flexi-jobs (-2)

Hoe wordt een flexi-werknemer betaald?

Voor een flexi-job moet de werkgever een flexiloon betalen dat vastgelegd wordt in de raamovereenkomst. Het ‘flexi-loon’ moet minimum 9,18 euro per uur bedragen.

Daarnaast is ook een flexi-vakantiegeld verschuldigd. Dat bedraagt 7,67 % van het flexi-loon en moet samen met het flexi-loon worden uitbetaald.

Indien je als werknemer enkel de minimumvergoeding uitbetaald krijgt, zal je dus per gewerkt uur in totaal recht hebben op 9,88 euro (flexi-loon en flexivakantiegeld samen).

Opgelet!

Naast het loon dat de werkgever met jou overeenkomt en dat minimum 9,18 euro per uur moet bedragen, is hij ook nog de sectorale voordelen verschuldigd, zoals de nachtpremie, premie voor zondagsarbeid,…. Zij worden ook als deel van het flexi-loon beschouwd.

Wat is de arbeidsduur van een flexi-werknemer?

Er zijn geen beperkingen opgelegd aan het aantal uren dat iemand als flexi-werknemer mag presteren. Je kan als flexi-werknemer zowel voltijds als deeltijds tewerkgesteld worden.

Opgelet! Wanneer een vaste werknemer met een variabel uurrooster werkt, moeten deze 5 dagen op voorhand bekend gemaakt worden (tenzij een cao anders zegt). Deze regel is niet van toepassing op flexi-jobbers. Het uurrooster zal ook niet verplicht moeten opgenomen worden in het arbeidsreglement.

Heeft een flexi-werknemer recht op jaarlijkse vakantie?

Een flexi-werknemer heeft net zoals een gewone werknemer recht op jaarlijkse vakantie. Je bouwt op basis van je tewerkstelling als flexi-werknemer vakantierechten op. Je hebt recht op vakantiedagen en op vakantiegeld ten laste van de werkgever. Dit laatste bedraagt 7,67 % van het flexi-loon, en moet daarmee samen worden uitbetaald (zie ook hierboven).

Is je flexi-loon belastingsvrij?

Ja. Het flexi-loon dat je krijgt voor een flexi-job is een nettoloon. Je betaalt hierop geen belastingen of sociale zekerheidsbijdragen. De prestaties die je uitvoert in het kader van de flexi-job zijn volledig gelijkgesteld voor alle takken van de sociale zekerheid (pensioen, ziekte, werkloosheid, vakantie, …).

Share/Bookmark