BBTK > Mijn Rechten > Weersomstandigheden: sneeuw en kou

31-10-2017 17:32 Afdrukken

Slechte weersomstandigheden: sneeuw en kou

 

Door de zware sneeuwval is er grote verkeershinder en zijn de wegen spekglad. Moet ik gaan werken?

Het antwoord is ja. Zelfs als de weersomstandigheden moeilijk zijn, moet je er alles aan doen om op je werkplaats te geraken. In de mate van het mogelijke moet je de verkeersproblemen proberen te voorzien en de vertraging beperken.

Heb ik recht op gewaarborgd loon als ik te laat of helemaal niet op het werk raak?

Als je ondanks alles te laat aankomt of onmogelijk op je werkplaats kan raken, heb je normaal gezien recht op gewaarborgd loon. Er zijn wel enkele voorwaarden. Je werkgever moet je voor die dag je loon betalen als:

• je je op een gewone werkdag naar je werk hebt begeven;
• je in staat was om te werken op het ogenblik dat je je op weg hebt begeven
• de oorzaak van je vertraging of afwezigheid zich heeft voorgedaan terwijl je al op weg was (bv. sneeuwstorm, treinstaking, files, enz.).
• de vertraging of afwezigheid niet aan jou te wijten is (slecht weer, verkeershinder, problemen met het openbaar vervoer, enz.). Je overslapen is dus geen geldige reden. Je moet er alles aan doen om op je bestemming te raken en enige vooruitziendheid is dus geboden. Dit wil zeggen dat, als je op voorhand op de hoogte was van deze probleemsituaties (voorspeld risico op sneeuwval, aangekondigde staking bij de NMBS, enz.) je de nodige maatregelen moet nemen om je vertraging te beperken. Denk dus na over alternatieve reiswegen en/of vervoermiddelen, vertrek een beetje vroeger dan normaal, … .

Als aan deze vier voorwaarden is voldaan, is je werkgever verplicht je voor die dag je gewaarborgd loon te betalen. Als dat niet het geval is, hebt je geen recht op een compensatie.