BBTK > Mijn Rechten > Indexering

5-10-2017 13:09 Afdrukken

Indexering: hoe werkt het ?

 

 

 

De levensduurte evolueert, jouw loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd. Op basis van de prijs van een standaardkorf van courante consumptieproducten en -diensten wordt de ‘gezondheidsindex’ berekend. Ook de sociale uitkeringen zijn gekoppeld, en volgen de evolutie van de index.

In 2015 heeft de regering Michel een ‘indexsprong’ geïntroduceerd die je salaris heeft bevroren. De index steeg niet mee met de prijzen, die ondertussen wel omhoog gingen. Dat je salaris vandaag opnieuw geïndexeerd wordt, betekent daarom ook dat je 2% koopkracht bent verloren. De volgende indexering zal niet met terugwerkende kracht zijn. Jammer genoeg ben je deze 2% dus voor je hele loopbaan kwijt.

Indexering op een vaste datum

Dit kan een maandelijkse aanpassing van de lonen zijn, zoals het geval is in de petroleumindustrie, of een jaarlijkse aanpassing, zoals voor het ANPCB (PC 200). Naargelang de sectoren wordt het percentage indexering van het loon berekend aan de hand van de vergelijking van het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex van de maand(en) waarin de indexering plaatsvindt met dezelfde maand(en) van de vorige periode.

Indexering op basis van drempels

De lonen worden aangepast telkens als de gezondheidsindex een bepaalde drempel bereikt, de ‘spilindex’. Deze is vooraf vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten. De verschillende drempels van de spilindex liggen doorgaans 2% uit elkaar, naargelang van de sectoren. Als de gezondheidsindex sterk stijgt, is het mogelijk dat de indexering van de lonen verschillende keren na elkaar plaatsvindt, maar telkens met een vast percentage vastgelegd bij CAO, bijvoorbeeld 1% of 2% per keer.

Share/Bookmark