BBTK > Mijn Rechten > Indexering (-2)

3-10-2017 13:52 Afdrukken

Indexering: hoe werkt het ? (-2)

 

Verschillende systemen

Er bestaan nog verschillen in de manier waarop de procentuele stijging in jouw loon doorgerekend wordt. Ideaal is het mechanisme waar alle bediendelonen worden aangepast (dus zowel de lonen die de sectorschalen of -barema’s volgen als de reële lonen die bijvoorbeeld bedrijfsbarema’s volgen of op individuele afspraken zijn gebaseerd). In een aantal sectoren is de index alleen op de sectorale schaallonen van toepassing. Krijg je dus meer dan je barema, word je niet geïndexeerd. In uitzonderlijke gevallen wordt een gecombineerde variant van beide mechanismen gevolgd. Contacteer jouw BBTK-afdeling als je wil weten of jouw indexering correct werd doorgerekend.

En jouw loon?

Werd dit geïndexeerd? Bekijk regelmatig de laatste indexeringen op onze site om altijd op de hoogte te zijn van wat voor jou van toepassing is.

Share/Bookmark