BBTK > Mijn Rechten > Het vakbondsjargon - 2

1-2-2017 16:58 Afdrukken

Wablief?

Het vakbondsjargon…

Het vakbondsjargon 

PC: paritair comité

Een woord dat weinigen kennen, maar erg belangrijk is voor je loon- en arbeidsvoorwaarden. Elke werknemer valt namelijk onder de bevoegdheid van zo’n comité. Het is een overlegorgaan (een ‘comité) waarbij een gelijk aantal (‘paritair’) werkgevers en werknemers afspraken maken rond loon- en arbeidsvoorwaarden, per sector. Het is ook de plaats waar conflicten worden bijgelegd. Zo waren er in België vorig jaar 172 paritaire comités. Elk paritair comité krijgt een nummer en is bevoegd voor een bepaalde sector, of een aantal sectoren. Dat kan zelfs een heel diverse groep sectoren zijn, zoals het geval is voor het paritair comité nr. 200, het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden. Daarin zijn maar liefst 413.000 bedienden aan de slag. Als werknemer is het belangrijk om te weten tot welk paritair comité je precies hoort, want de afspraken rond bijvoorbeeld het minimumloon of de duur van de werkweek kunnen perfect verschillend zijn. Voor je dus kan weten wat je rechten zijn moet je dus weten onder welk comité je valt.