BBTK > Mijn Rechten > Vakbondsjargon : IPA, CAO, PC, OR enz.

1-2-2017 12:34 Afdrukken

Wablief?

Het vakbondsjargon…

 

Het vakbondsjargon 

Het zal je waarschijnlijk al wel zijn opgevallen. In onze publicaties en website komen wel eens een aantal woorden en afkortingen terug die je niet zomaar kan kennen of begrijpen. Index, paritair comité, AIP, OR… Dat is het zogenaamde ‘vakjargon’. Om dit alles wat beter te kunnen volgen, geven we je hier een overzicht mee van een aantal belangrijke termen, die je vroeg of laat zeker zal tegen komen.

 

IPA: interprofessioneel akkoord

Je hebt er misschien al van gehoord. Maar wat is dat nu precies? Het IPA is een akkoord dat elke twee jaar afgesloten wordt door de vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden op het hoogste niveau (die noemt men ‘De groep van 10’). Dat gebeurt voor het hele land, over alle sectoren heen. Het doel is om zo de grote lijnen te bepalen van wat de werkgevers en vakbonden van elkaar kunnen verwachten voor de volgende twee jaar. Dat kan gaan over heel uiteenlopende onderwerpen: loon, arbeidsduur, discriminatie op het werk… De akkoorden die op de andere niveaus worden gesloten, zoals voor jouw bedrijf of sector, zijn vaak een gevolg van de IPA’s. Een IPA wordt voor twee jaar gesloten om wat stabiliteit in de economie te krijgen en sociale bescherming voor de werknemers. Ook zorgt dit ervoor dat alle sectoren, zowel de sterkere als de zwakkere, op min of meer hetzelfde kunnen rekenen.