BBTK > Mijn Rechten > Beroepsopleiding (3)

20-1-2015 14:35 Afdrukken

De beroepsopleiding

 

Wat zijn sectorale opleidingsfondsen?

De laatste jaren werden diverse vormen van paritaire (= met vertegenwoordigers van de werknemers en van de werkgevers) organisaties opgericht onder uiteenlopende benamingen als ‘sectorale opleidingsfondsen’, ‘opleidingscentra’, ‘fondsen voor bestaanszekerheid’, … Ongeacht hun statuut of de sector waarvoor ze werken, hebben al die organisaties tot doel om het beleid inzake beroepsopleiding te coördineren binnen het kader van het sectoraal sociaal overleg. Het staat de bedrijven van de sector vrij om al dan niet een beroep te doen op hun diensten.

 

Taken van de sectorale opleidingsfondsen

De mogelijke taken van de opleidingsfondsen zijn erg divers:

  • coördinatie van het opleidingsbeleid
  • advies inzake opleiding, op individueel of collectief (bedrijfs-)vlak, bijvoorbeeld om het opleidingsplan op te stellen
  • grondige studie van de sector om efficiënter in de opleidingsbehoeften te voorzien
  • opleiding als dusdanig, al dan niet in samenwerking met openbare en/of private opleidingsinstellingen, bedrijven, scholen, …
  • promotie en sensibilisering over opleiding bij bedrijfsleiders
  • samenwerking met het “initieel” onderwijs
  • validering van bekwaamheden
  • opleiding van werkzoekenden
  • outplacement

 

Er zijn evenwel maar weinig opleidingsfondsen die al die taken vervullen!

 

Een sectorale opleidingsfonds in mijn sector ?

Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van sectorale opleidingsfondsen voor bedienden, technici en kaderleden. Zoek gerust eens uit welke diensten zij aanbieden!

 

 

 

PC 218

Sectoraal vormingcentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden

www.cevora.be

 

 

PC 130

GRAFOC - Sector- en Vormingsfonds voor de arbeiders uit de Printmedia industrie in Vlaanderen.

www.grafoc.be

 

 

PC 207

Co-valent - fondsen voor vorming in de scheikundige nijverheid voor arbeiders en bedienden

www.co-valent.be

 

 

PC 209

INOM - sectoraal vormingsfonds voor de bedienden van de metaal- en technologische industrie.

www.inom.be

 

 

 

PC 209 - Antwerpen

VIBAM – Vormingsinitiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid

www.vibam.be  

 

 

PC 209 - Oost- & West-Vlaanderen

VORMETAL - Vormingscentrum voor de Bedienden der Metaalverwerkende Nijverheid van Oost- en West-Vlaanderen

www.vormetal.be

 

 

PC 209 Brabant

OBMB - Opleidingsfonds voor bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant en van de controlemechanismen van België.

www.obmb.be

 

 

 

PC 209 Limburg

LIMOB - Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden

www.limob.be

 

 

 

PC 214

COBOT Bedienden - Vormingscentrum voor de bedienden van de textielsector

www.cobot.be

 

 

 

PC 215

IVOC - Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectie

www.ivoc.be

 

 

PC 219

OBMB - Opleidingsfonds voor bedienden van de metaalverwerkende nijverheid van Brabant en van de controlemechanismen van België.

www.obmb.be

 

 

 

PC 220

IPV - Initiatieven voor professionele vorming van de voedingsnijverheid

www.ipv.be 

 

 

PC 226

LOGOS - Vormingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

www.logosinform.be

 

 

PC 227 & 303.01

Mediarte - Sociaal Fonds van de audiovisuele sector & van de filmproductie

www.mediarte.be

 

PC 306

Fopas - Fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en van de opleiding in de verzekeringssector

www.fopas.be

 

 

PC 307

Cepom - Voortgezette vorming, bijscholingen en outplacement voor de medewerkers van de makelarij

www.cepom.be

 

 

PC 310

Elan+ Paritair opleidingsinitiatief van de banksector

www.elanplus.be

 

 

PC 319.00

Sociaal Fonds voor de bicommunautaire opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

website

 

 

PC 319.01

Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen

website

 

 

 

PC 322

VFU - Vormingsfonds voor Uitzendkrachten

www.vfu-ffi.be

 

 

PC 323

Sociaal fonds het beheer van gebouwen, vastgoedmakelaars en dienstboden

www.sf323.be

 

 

PC 329

VSPF – SFSCW Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap

website

 

 

 

PC 330

Sociaal fonds voor de privé-ziekenhuizen

website

 

 

 

PC 330

Sociaal Fonds Ouderenzorg

website

 

 

 

PC 330

Sociaal Fonds voor de Gezondheidsinrichtingen en -diensten (SF GID)

website

 

 

PC 331

Sociaal Fonds voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

website

 

 

 

FE. BI

Vereniging van de Federale en Bicommunautaire Sociale Fondsen van de Non-Profit Sector

www.fe-bi.org

 

 

VSPF

Vlaamse social-profitfondsen

www.vspf.org

 

 

Share/Bookmark