BBTK > Mijn Rechten > Studentenjobs

2-11-2017 12:54 Afdrukken

Studentenjobs

 

Het is het seizoen: de examens lopen langzaam maar zeker ten einde en sommige studenten nemen deze zomer een studentenjob aan. De wetgeving rond studentenarbeid is de afgelopen jaren grondig veranderd. Studenten mogen vandaag heel het jaar door werken en moeten niet langer tot de zomer wachten.
De ABVV-jongeren hebben een zeer volledig overzicht gemaakt van je rechten als jobstudent. Handig voor zowel jobstudenten als hun ouders. Je vindt er alles in terug rond arbeidsrecht, gevolgen voor je gezinsuitkeringen en belastingen.

Lid worden van de ABVV-jongeren is gratis!  

Je rechten als jobstudent ...

... op het werk


• Wie kan aan de slag als jobstudent?
• Wanneer kan je aan de slag als jobstudent?
• Wat moet er juist in je contract staan?
• Voorbeeld van een studentencontract
• De proefperiode
• Hoeveel verdient een jobstudent?
• Hoeveel uren mag een jobstudent werken?
• Werken op zondag en feestdagen
• Ontslag

 

...en sociale zekerheid

• De sociale zekerheidsbijdrage
• Vrijstelling van RSZ-bijdrage
• Solidariteitsbijdrage
• Ziekte / ziekteverzekering
• Jobstudent en kinderbijslag
• Jobstudent en arbeidsongeval
• Jobstudent en schoolverlater
 
... en fiscaliteit

 

• Bedrijfsvoorheffing
• Jobstudent als persoon ten laste (PTL)
• Moet je als jobstudent belastingen betalen ?


 

 

 

 Download de Magik-brochure " Jouw studentenjob.be | 2017 ”: daar vind je alle antwoorden op je vragen.

 

 

 

 

 

 

Studenten en scholieren vanaf 15 jaar kunnen gratis Magik?-lid worden!

De beste informatie over studentenjobs, school verlaten, stages, studietoelagen, deeltijds leren én elke drie maanden ons campagne- en ledenblad Magik? in je brievenbus! Magik? verzorgt de service naar jongeren: we geven je informatie over je rechten en plichten als jobstudent, we geven raad en steunen je bij problemen. Vandaar deze brochure van ‘Magik?’
Verder helpen wij jongeren bij de overstap van school naar werk, maar ook schoolgaande jongeren bij de aanvraag van hun studiebeurs of wanneer jongeren deeltijds willen gaan leren of een stage volgen. Op al deze terreinen komen we samen met jou op voor je rechten en informeren we je over je plichten.

Maar Magik? doet nog wel meer interessante dingen. We organiseren ook activiteiten, projecten en acties rond allerlei thema’s die jongeren aanbelangen. Studenten en scholieren kunnen gratis lid worden van Magik? en ontvangen dan ook ons ledenblad ‘Magik?’.

Meer info ? Surf zeker eens langs website www.magik.be