BBTK > Mijn Rechten > Vakantiegeld

30-6-2015 18:01 Afdrukken

Jouw vakantiegeld

Vakantiegeld

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld?

Normaal gezien moet je je vakantiegeld uitbetaald krijgen op het ogenblik dat je je hoofdvakantie opneemt.

 

Hoe wordt mijn vakantiegeld berekend?

Je ontvangt enkel en dubbel vakantiegeld.  Het enkel vakantiegeld komt overeen met je normaal maandloon voor je vakantiemaand. Het dubbel vakantiegeld is een toeslag bovenop je normale loon. Het dubbel vakantiegeld vertegenwoordigt 92% van het normale maandloon. Het wordt als volgt berekend:

Aantal maanden* X 92% van het loon**
12

* Gepresteerd (of gelijkgesteld) in het voorbije jaar
** Brutoloon van de maand waarin je vakantie neemt

Voorbeeld in cijfers: Je hebt het voorbije jaar 12 maanden gewerkt en je verdient op het moment van je vakantie € 1.250 bruto per maand. Je dubbel vakantiegeld bedraagt dus: 12 x (92% van € 1.250)/12 = € 1.150

 

En wat als mijn loon veranderlijk is?

Het veranderlijk loon is een gedeelte van het loon dat kan schommelen volgens de omstandigheden. Voorbeelden: commissieloon, resultaatsgebonden premies, lonen en loontoeslagen voor overuren of bijkomende uren, winstdeling, enz. Als berekeningsbasis van het enkel vakantiegeld nemen we het daggemiddelde van het variabel loon van de 12 maanden die de maand van de berekening voorafgaan. Als je meer inlichtingen wenst, wend je dan tot je afvaardiging of je gewestelijk kantoor.

 

Kan er soms een extralegaal vakantiegeld worden uitbetaald?

Bovenop de wettelijke vakantiegelden kennen bepaalde bedrijven een aanvulling toe. Dit extralegale vakantiegeld is onderworpen aan RSZ-bijdragen.