BBTK > Mijn Rechten > Klein verlet

11-10-2017 18:37 Afdrukken

Huwelijk, overlijden, communie?

 

Klein verlet kan de oplossing zijn

Een geboorte, een huwelijk, een overlijden in de familie... In zo’n geval is het niet gemakkelijk om te gaan werken. De wet voorziet een reeks omstandigheden waarin je mag afwezig zijn zonder loonverlies: ter gelegenheid van familiale gebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten. Die noemt men klein verlet of ook wettelijke afwezigheid of omstandigheidsverlof. Het gaat hierbij om een wettelijk minimum want tal van sector- en bedrijfs-cao’s staan bijkomende omstandigheden en/of een langere duur toe. Als je hier meer info over wil, kan je terecht bij je lokale afdeling.

 

Klein verlet: een handleiding

Je moet je werkgever vooraf verwittigen. Als dit onmogelijk is door een plotse gebeurtenis (bv. overlijden van een naaste), moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Als de gebeurtenis zich voordoet op een zondag, een feestdag of een vakantiedag, kan je deze dag niet recupereren (behoudens uitzondering of bij cao bepaalde afwijking).

Naaste familie

Voor het familiaal klein verlet wordt vaak gesproken over naaste familie. Het gaat hierbij voornamelijk om je echtgeno(o)t(e), kinderen, (schoon-)vader/moeder, (half-)broer/zus, schoonbroer/schoonzus, schoonzoon/schoondochter, (achter-)kleinkinderen en (over-)grootouders. De persoon waar je wettelijk mee samenwoont, wordt gelijkgesteld met je echtgeno(o)t(e).

  

Gebeurtenis

Duur

Jouw huwelijk

2 dagen

Huwelijk van een naast familielid

De dag zelf

Priesterwijding of intrede in een klooster van een naast familielid

De dag zelf

Geboorte van een kind (vaderschapsverlof)

10 dagen (waarvan 7 betaald door het ziekenfonds)

Adoptie van een kind (adoptieverlof), tot de leeftijd van 8 jaar

6 weken voor een kind jonger dan 3 jaar

4 weken voor een kind tussen 3 en 8 jaar

3 dagen zijn ten laste van de werkgever. De overige dagen worden vergoed aan 82% van het begrensd loon. Maximumbedrag van de vergoeding = € 113,68)

Overlijden van je echtgeno(o)t(e), uw kind, echtgenoot(te), (schoon-)moeder of (schoon)vader.

3 dagen, tussen het overlijden en de begrafenis

 

Overlijden van een naast familielid dat bij jou inwoont

2 dagen, tussen het overlijden en de begrafenis

 

Overlijden van een naast familielid

De dag van de begrafenis

 

Plechtige communie of Feest van de vrijzinnige jeugd van jouw kind

 

1 dag*

Deelname aan een familieraad

Maximum 1 dag

Verblijf als:

- milicien in een rekruteringscentrum of een militair ziekenhuis

- gewetensbezwaarde in een administratieve gezondheidsdienst of een aangeduid ziekenhuis

Maximum 3 dagen

Deelname aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op bevel van de arbeidsrechtbank

 

Maximum 5 dagen

Uitoefening van het ambt van bijzitter

De nodige tijd, met een maximum van 5 dagen


*als dit valt op een zondag, een feestdag of een dag waarop je gewoonlijk niet werkt, wordt het verlof opgeschoven naar de eerstvolgende dag waarop je gewoonlijk werkt of naar de dag vóór de gebeurtenis

 

Nog enkele tips

  • Verwar ‘klein verlet’ niet met ‘afwezigheid om dwingende redenen’. Een dwingende reden is een onvoorziene omstandigheid, die los staat van het werk, die een dringende tussenkomst van de werknemer vereist. Daarvoor wordt je niet betaald, en het is begrensd op 10 dagen per jaar.
  • Werk je deeltijds? Je hebt ook recht op klein verlet als het valt op een dag waarop je normaal zou werken.