BBTK > Mijn Rechten > Loonbonus (2)

30-9-2013 20:45 Afdrukken

Mijn loonbonus

 

 

Wie heeft recht op die bonus?

Om er recht op te hebben, moet de onderneming een plan invoeren waarmee de loonbonus aan alle of aan een groep werknemers wordt toegekend. Dat plan moet via een CAO of een toetredingsakte worden geïntroduceerd. Als het een groep werknemers betreft, moet dat transparant en op basis van objectieve criteria worden bepaald (de doelstellingen mogen uiteraard niet discriminerend noch individueel zijn en de verwezenlijking ervan mag niet zeker zijn op het ogenblik van de invoering van het stelsel).

 

 

 

Ik heb dit jaar geen bonus gekregen, de ‘doelstellingen’ werden niet gehaald. Ik zou graag in beroep gaan tegen die beslissing. Welke procedure moet ik volgen?

De beroepsprocedure tegen de evaluatie van de resultaten is opgenomen in het akkoord over het bonusstelsel van je onderneming. In dat document staan ook een hele reeks erg nuttige inlichtingen:

Groep van betrokken werknemers

Dit kan gaan van een groep van bedrijven, een enkel bedrijf, tot een kleinere groep werknemers. Deze moeten gedefinieerd worden op basis objectieve en nietdiscriminerende criteria.

Doelstellingen

Deze moeten objectief meetbaar en controleerbaar zijn. Ook mogen ze geen voorwaarden aan een individuele werknemer opleggen.

Referentieperiode

Deze mag niet korter zijn dan drie maanden

Opvolgingsmanier

In het plan dient ook vermeld te worden wie zal bepalen of de doelen worden bereikt, en hoe dit zal gebeuren. Het is mogelijk daarvoor externe experten in te schakelen.

Manier waarop de bonus zal berekend worden

Dit moet in detail beschreven staan, zodat iedereen nadien kan controleren of de beloning in verhouding staat tot wat werd gepresteerd. Bijvoorbeeld bij een gedeeltelijke bonus (als een deel van de resultaten werd behaald) is dit van belang.

Verhaalprocedure tegen de evaluatie van de resultaten
Eventueel uit te keren voordelen

 

Als er een BBTK-afgevaardigde in jouw onderneming is, vraag hem/haar dan gerust om een kopie van dat akkoord. Hij/zij zal je graag bijstaan in al je stappen.