BBTK > Mijn Rechten > Loonbonus (3)

6-7-2016 13:06 Afdrukken

Mijn loonbonus

 

En hoe zit het op fiscaal vlak?

Je bonus is fiscaal vrijgesteld tot € 2.798 (bedrag op 1/1/2016). Op dat voordeel hoeft geen bedrijfsvoorheffing te worden betaald. Als je werkgever je een voordeel uitkeert boven dat plafond, zal dat supplementair bedrag onderworpen zijn aan de normale fiscale en sociale lasten. Bedrijven hoeven geen sociale-zekerheidsbijdragen op het voordeel te betalen en dat ten belope van een totaalbedrag van € € 3219 (bedrag op 1/1/2016) per jaar en per werknemer. De werkgever moet echter wel een bijzondere bijdrage van 33% betalen op het bedrag van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen en dat voor een plafond van € € 3219 (bedrag op 1/1/2016) per kalenderjaar per werknemer. Die bijzondere bijdrage kan evenwel als beroepskost van de belastingen worden afgetrokken.

 

Is dat soort verloning niet wat riskant?

De BBTK raadt aan om die bonussen met de nodige omzichtigheid te benaderen. Een deel van je loon onder variabele vorm ontvangen, houdt immers wel een risico in: namelijk dat je je bonus niet krijgt als de vooropgestelde resultaten niet gehaald worden. Het probleem in België is dat die collectieve – maar ook individuele – bonusstelsels vaak worden aangegrepen als alternatief voor loonsverhoging. De onderneming mist dan ook de kans om haar personeel individueel of in team te motiveren. En de werknemer mispakt zich want hij denkt dat dit – nochtans variabele – element definitief verworven is. De BBTK wil vooral niet dat die voordelen in de plaats komen van “normaal” loon. Het is hoe dan ook uitgesloten dat een bestaand inkomen in dergelijke voordelen wordt omgezet.