BBTK > Mijn Rechten > Loonbriefje

28-7-2017 11:51 Afdrukken

Je loonbriefje,

een schat aan informatie

 

 

Het behoud van je koopkracht is voor ons van kapitaal belang. Dat gebeurt dankzij de index en het verhogen van de reële lonen. Maar hoe zit het precies bij je verloning? Werp even een blik op je loonbrief om beter te begrijpen wat de verschillende onderdelen van je loon zijn. Dit document, dat je elke maand ontvangt, bevat een schat aan informatie rond dit onderwerp.

 

Ik heb mijn loon van maart ontvangen. Moet mijn werkgever me een loonbriefje geven?

Ja. Bij elke betaling moet je een afrekening ontvangen met daarop alle loonbestanddelen en inhoudingen.  Aan de hand van het loonbriefje (of de loonfiche) kan je nakijken of je loon overeenstemt met de geleverde prestaties, of afwezigheden wel werden opgenomen, enz.
Daarnaast moet je eenmaal per jaar van je werkgever een individuele rekening krijgen. Alle loonbestanddelen per uitbetalingsperiode, per kwartaal en per jaar zijn daarop terug te vinden. Samen met je individuele rekening krijg je van je werkgever ook een fiscale fiche (281.10).  Deze fiche (281.10) is niet hetzelfde als je individuele rekening: ze bevat enkel de gegevens die je nodig hebt om je belastingaangifte in te vullen..

 

 

Let op, hou zorgvuldig je individuele rekening (of een kopie ervan) van het jaar 2017 bij.

Bewaar het bijvoorbeeld samen met je contract. Dat kan je helpen om gemakkelijk het bedrag van je jaarloon te bepalen als je arbeidsovereenkomst afloopt. Meer info? Lees de top-tip van Goed Contract.


Wat moet er allemaal op mijn loonbriefje staan?

Op je loonbriefje moeten minstens volgende elementen vermeld staan:

 • Je brutoloon
 • De (patronale en persoonlijke) RSZ-bijdragen
 • Je belastbaar loon
 • De bedrijfsvoorheffing
 • Je nettoloon
 • Gegevens  van de bediende
 • Gegevens van de werkgever
 • Niet-belastbaar bedrag
 • Voordelen in natura
 • Betalingsperiode
 • Aantal dagen of uren
 • Eventueel af te trekken bedragen, zoals boetes of loonbeslag

 

 

Share/Bookmark