BBTK > Mijn Rechten > Loonbriefje - 2

28-7-2017 11:52 Afdrukken

Jouw loonbriefje

Wat is het brutoloon?


Je brutoloon is je basisloon, vóór aftrek van fiscale of sociale bijdragen.
Naast het loon voor de gewerkte dagen (vaste lonen) en eventuele commissies maken volgende elementen deel uit van je brutoloon:

 • de loontoeslagen voor overuren
 • het (enkel en dubbel) vakantiegeld
 • het loon betaald voor de wettelijke feestdagen
 • het gewaarborgd loon ingeval van arbeidsongeschiktheid
 • de opzeggings- en verbrekingsvergoedingen
 • de premies en vergoedingen die contractueel verschuldigd zijn
 • de voordelen in natura
 • het loon betaald voor het betaald educatief verlof
 • de bijdragen die je werkgever betaalt aan een groepsverzekering
 • de dertiende maand, eindejaarspremie, winstdeelnames als deze verschuldigd zijn krachtens de arbeidsovereenkomst of een cao (of als ze tot de gebruiken van het bedrijf behoren).
 • de maaltijdcheques