BBTK > Mijn Rechten > Loopbaansparen

1-3-2018 12:54 Afdrukken

Loopbaansparen: hoe werkt dit?

 
Sinds 1 februari 2018 is een nieuw systeem voorzien in het kader van de Wet-Peeters in voege getreden : loopbaansparen  

 

Loopbaansparen, wat is dat ?

Het stelsel van loopbaansparen is een nieuw concept in de wet, dat je de mogelijkheid biedt om «tijd » op te sparen, zodat je dit op een ander ogenblik van de loopbaan kunt opnemen onder de vorm van verlof.

 

Je kunt op geen enkele manier verplicht worden om deel te nemen aan het stelsel van loopbaansparen. Je behoudt de volledige vrijheid. Ook is je werkgever van zijn kant niet verplicht om het stelsel van tijdsparen te organiseren binnen zijn bedrijf.


Wat kan je opsparen?

Je kunt volgende elementen opsparen:

  • De 100 overuren op vrijwillige basis per kalenderjaar die niet moeten worden ingehaald;
  • De conventionele verlofdagen voorzien in een cao of sector- of bedrijfsvlak, op voorwaarde dat je deze verlofdagen vrij mag opnemen
  • Het aantal te veel gepresteerde uren (max. 12 per referteperiode, behoudens tegenstrijdige bepaling voorzien in een cao) dat kan worden overgedragen bij toepassing van de wettelijke regeling voor glijdende werktijden;
  • De overuren als gevolg van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid, die recht geven op inhaalrust, maar waarvoor je kan opteren voor een onmiddellijke uitbetaling.

Het zal bijgevolg niet mogelijk zijn om wettelijke vakantiedagen op te sparen.

In de toekomst zal een koninklijk besluit kunnen bepalen dat ook premies in geld (b.v. eindejaarspremies) worden opgespaard om deze daarna om te zetten in verlof.

Share/Bookmark