BBTK > Mijn Rechten > Maaltijdcheques en geschenkbonnen - 2

3-11-2017 11:13 Afdrukken

Maaltijdcheques en geschenkbonnen (-2)

Op mijn loonfiche wordt € 1,09 afgetrokken per maaltijdcheque die ik krijg. Is dat normaal?

Ja, en dat is het minimum. Maaltijdcheques worden omkaderd door een strikte regelgeving:

• de bijdrage van je werkgever mag niet hoger zijn dan € 6,91; zelf dien je in de kostprijs van de maaltijdcheques tussen te komen voor minstens € 1,09;

• ze zijn voorzien in een algemene, sectorale of bedrijfs-cao, of in je contract;

• het aantal cheques dat je krijgt, dient overeen te komen met het aantal werkelijk gewerkte dagen of met het aantal gepresteerde uren (zoals voorzien in de bedrijfs-cao). Voor feestdagen, inhaalrustdagen, vakantiedagen, dagen gewaarborgd loon bij ziekte..., mag er dus geen maaltijdcheque worden toegekend;

• ze moeten op jouw naam worden uitgeschreven;

• je mag ze enkel gebruiken voor maaltijden of het aankopen van gebruiksklare voedingswaren;

• de geldigheid van de cheques is beperkt tot 12 maanden;

  • het gaat om elektronische cheques.

 

Op het werk krijg ik een cultuurpas. Moet ik daarop sociale bijdragen of belastingen betalen?

Werkgevers hebben de mogelijkheid om je naast loon ook sport- en/of cultuurcheques aan te bieden. Je kan er bijvoorbeeld een abonnement in het fitnesscentrum of het inschrijvingsgeld in de muziekacademie mee betalen.

Deze cheques worden niet beschouwd als loon en zijn dus niet onderworpen aan sociale-zekerheidsbijdragen of belastingen als aan een aantal spelregels is voldaan:

• de cheque mag niet toegekend worden ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of aanvulling, al dan niet bijdrage plichtig voor de sociale zekerheid;

• ze moeten voorzien zijn in een algemene, sectorale of bedrijfs-cao of in een individuele overeenkomst;

• ze moeten op jouw naam worden afgeleverd;

• de geldigheidsperiode is beperkt in de tijd (15 maanden, namelijk van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar);

• ze mogen enkel worden aanvaard door culturele operatoren (musea, culturele centra, …) en door sportverenigingen;

• het totale bedrag van de sport- en cultuurcheques mag niet meer dan € 100 per jaar en per werknemer bedragen;

• ze mogen noch geheel noch gedeeltelijk voor geld worden omgeruild. 

Share/Bookmark