BBTK > Mijn Rechten > Maaltijdcheques en geschenkbonnen - 3

3-11-2017 11:14 Afdrukken

Maaltijdcheques en geschenkbonnen (-3)

Ik heb onlangs van mijn werkgever € 20 aan cadeaucheques gekregen als sinterklaasgeschenk voor mijn kinderen. Zal ik daar sociale bijdragen of belastingen op moeten betalen?

Geschenken in natura, in geld of in de vorm van betaalbons, geschenkcheques, worden niet als loon beschouwd en zijn dus niet aan de sociale zekerheid en belastingen onderworpen als:

• ze een totaalbedrag van € 35 per jaar per werknemer en € 35 per jaar voor elk kind ten laste van deze werknemer niet overschrijden;

• ze toegekend worden naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar.

 

Ik ga met pensioen en heb een geschenkcheque gekregen. Wat zijn de regels?

Geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die je misschien zult krijgen ter gelegenheid van je pensionering zijn niet aan sociale bijdragen onderworpen wanneer ze maximum € 35 bedragen per volledig dienstjaar dat je bij je werkgever in dienst bent geweest. Het totaalbedrag is overigens minstens € 105 en maximum € 875.

Voor geschenken in geld of in de vorm van geschenkcheques die je krijgt naar aanleiding van een eervolle onderscheiding (bv. een ereteken of ridderorde, een decoratie, laureaat van de arbeid, enz.) is dat een totaalbedrag van € 105 per jaar per werknemer.

Voor de geschenkcheques geldt bovendien dat :

• ze enkel ingeruild mogen worden bij de ondernemingen die vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die geschenkcheques;

• ze een beperkte looptijd moeten hebben;

• ze mogen niet in geld aan de begunstigde worden uitbetaald.

Share/Bookmark