BBTK > Mijn Rechten > Na de sociale verkiezingen: de eerste vergadering2

25-10-2017 17:17 Afdrukken

Na de sociale verkiezingen: een praktische start (-2)

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk

In het comité voor preventie en bescherming op het werk gaat het over veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers. Ook hier is een maandelijkse vergadering tussen de werkgeversafvaardiging en de verkozen werknemersafvaardiging voorzien. Op de eerste vergadering staat het huishoudelijk reglement op de agenda. Vermeld in het huishoudelijk reglement zeker de praktische regeling in verband met voorbereidende vergaderingen.

In het CPBW wordt (voorafgaandelijk) advies gevraagd van de werknemersafvaardiging. Er wordt in elke onderneming immers een Globaal Preventieplan over 5 jaar en een Jaarlijks Actieplan opgesteld over alle welzijnsproblemen van de werknemers. Vraag dus de twee documenten die nu in uitvoering zijn. Dit zal je toelaten verder te bouwen aan de syndicale werking en de aanpak nog te verbeteren.

Sleuteldiensten zijn de interne en externe dienst voor preventie. Naargelang van de grootte en het risicogehalte van de onderneming is de interne dienst meer uitgebouwd dan de externe dienst. Zorg dat deze preventieadviseurs genoeg tijd ter beschikking krijgen om hun werk te doen. De interne preventieadviseur is altijd de secretaris van het CPBW.

Met afgevaardigden van het CPBW wordt een jaarlijkse rondgang uitgevoerd langs de verschillende vestigingen en werkposten. Deze ‘beperkte afvaardiging’ wordt samengesteld op een van de eerste vergaderingen. Zorg dat daar afgevaardigden van de BBTK voor aangeduid worden. Een goede regeling is dat er van elke fractie minstens een vertegenwoordiging moet zijn. Voor verdere informatie verwijzen we naar de ABVV-brochures en de documenten van de vormingsdienst van de BBTK.

Vakbondsafvaardiging

Zoals je ziet zijn de overlegstructuren OR en CPBW belangrijk voor de syndicale werking. Maar kort na de sociale verkiezingen wordt ook de vakbondsafvaardiging aangesteld. Dit is de rechtstreekse vertegenwoordiging van de vakbond in de onderneming die met de werkgever overlegt en onderhandelt. De individuele verdediging van werknemers maar ook het verkrijgen van betere arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers, zijn belangrijke taken. De vakbondssecretaris zal dus zo snel mogelijk na de sociale verkiezingen de VA aanduiden. De procedure, de samenstelling en de voorwaarden tot oprichting van de VA zijn per sector geregeld.

Sta sterk in je schoenen!

Voor alle overlegstructuren is het belangrijk om contact te hebben met de werknemers. Dit is een recht, je bent immers hun vertegenwoordiger. Je moet de behoeften en verwachtingen van de werknemers kennen en ook kunnen communiceren over wat je doet. Soms is er weerstand van de werkgever tegen het aanspreken van werknemers en het rondgaan in de afdelingen of het bezoeken van andere vestigingen. Het grondrecht om te vertegenwoordigen moet praktisch mogelijk gemaakt worden. Indien hier problemen zijn doe je best een beroep op de vakbondssecretaris die bij de werkgever zal tussenkomen.

Meer weten?


Bekijk zeker ook eens onze brochure ’10 tips voor een goede start’ op MyBBTK en de ABVV-brochures die je kunnen helpen een sterke start te nemen:


- Het ABC van de OR
- Het ABC van het CPBW

Share/Bookmark