BBTK > Mijn Rechten > Na de sociale verkiezingen: de eerste vergaderingen

25-10-2017 17:13 Afdrukken

Na de sociale verkiezingen:
een praktische start

Eenmaal de sociale verkiezingen achter de rug liggen, worden de verkozen afgevaardigden al snel met hun eerste vergaderingen geconfronteerd. Deze zijn niet zonder belang. Waarover gaat het juist? En vooral: waar moet je op letten?

De BBTK maakte een brochure met tips over je manier van werken als delegee: ‘10 tips voor een goede start’ (let op: je hebt een account op MyBBTK nodig om deze te kunnen zien).

Eerste vergaderingen: wat moet je weten?

Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten om geen werkingsmogelijkheden te laten liggen. We overlopen kort de voornaamste en verwijzen naar bijkomende informatie. In de onderneming zijn er drie overlegstructuren, elk met hun eigen bevoegdheden en werking: de vakbondsafvaardiging (VA), het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en de ondernemingsraad (OR).

Ondernemingsraad

In de ondernemingsraad spreekt men vooral over de arbeidsorganisatie en de economische en financiële informatie. Het is een maandelijkse vergadering tussen de werkgeversafvaardiging en de verkozen werknemersafvaardiging. Eventuele uitzonderlijke vergaderingen kunnen ook gepland worden.

Op de eerste vergadering wordt onder andere het huishoudelijk reglement (soms ook ‘reglement van inwendige orde’ genoemd) bekeken dat de werking van de vergadering regelt. De manier van beslissen over bepaalde zaken, de beslissingsregels, in de OR is belangrijk. De meest voor de hand liggende manier om dit te regelen is bij algemeen akkoord of unanimiteit. Dit maakt het mogelijk om als vakbond voet bij stuk te houden tegenover een werkgever die reeds de helft van de afgevaardigden heeft. De wet voorziet in verband met het arbeidsreglement, dat onder andere de uurroosters regelt, reeds unanimiteit. Het huishoudelijk reglement kan andere beslissingsregels bepalen. Vermijd hierbij dus ‘meerderheid van stemmen’, want de werkgeversdelegatie heeft reeds de helft. Je hebt ondertussen begrepen dat het voorstel van reglement een belangrijk document is. Bekijk het dan ook rustig samen met de collega’s. Vermeld in het huishoudelijk reglement ook de praktische regeling in verband met voorbereidende vergaderingen.

Tijdens de eerste vergadering wordt ook de secretaris van de ondernemingsraad aangesteld. Deze stelt samen met de voorzitter (werkgeversafgevaardigde) de dagorde op en maakt de verslagen. De secretaris beschikt over heel wat informatie. Het is altijd een werknemersafgevaardigde. Als er geen akkoord bereikt wordt dan is dit volgens de wet de werknemersafgevaardigde van de lijst (alle lijsten samen per vakbond) die het hoogste aantal stemmen heeft behaald. Ga ook hier niet over één nacht ijs, zeker niet in geval van betwisting of onduidelijkheid.

Na de sociale verkiezingen zal je ook een pak informatie over je onderneming ontvangen (basisinformatie) die je toelaat om met kennis van zaken de sociale kwesties aan te pakken. Uiteraard zijn er nog belangrijke zaken: lees daarom ook de brochures van het ABVV en bekijk de documenten van de vakbondsvorming van de BBTK.

Share/Bookmark