BBTK > Mijn Rechten > Ontslag: algemene principes

9-4-2018 11:21 Afdrukken

Ontslag: algemene principes

Een arbeidsovereenkomst mag niet zomaar van de ene dag op de andere verbroken worden. Dat kan enkel bij onderlinge overeenkomst, wegens overmacht of dringende reden. Als je werkgever je toch ontslaat, heb je recht op een opzegperiode en – vergoeding.


Mag ik in overleg met mijn werkgever een einde stellen aan de arbeidsovereenkomst?


Ja. We raden je aan dat wel in een geschreven overeenkomst vast te leggen. Denk eraan dat je in dat geval geen recht hebt op een opzeggingsvergoeding, tenzij dit overeengekomen is. Deze mogelijkheid is interessant indien je ander werk hebt gevonden en snel beschikbaar wilt zijn. Je kan je overstap organiseren zonder een verbrekingsvergoeding te moeten betalen. Ook de werkgever heeft geen enkel belang een gedemotiveerde werknemer in dienst te houden.
Pas wel op: Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst “in der minne” of met “wederzijds akkoord” wordt door sommige werkgevers misbruikt om je geen opzeggingsvergoeding te moeten betalen. Niet alleen ben je die dan kwijt, maar je verliest ook je recht op werkloosheidsuitkeringen. Vraag dus steeds een formulier C4 aan je werkgever als je niet meteen ergens anders kan beginnen werken.


Kan mijn werkgever een einde stellen aan mijn arbeidsovereenkomst zonder zijn beslissing te motiveren?


Ja. Jij kan dat trouwens ook. Maar een aantal regels en formaliteiten moeten wel in acht worden genomen.

 

Ik heb al lang geleden mijn vakantie geboekt en heb mijn verlofdagen in die zin gepland. Intussen heeft mijn werkgever besloten om me te ontslaan en zit ik dus in mijn opzeggingsperiode. Wat zijn de gevolgen?

In geval van ontslag schorten de afwezigheidsdagen automatisch de opzeggingstermijn op. Dit geldt enkel
wanneer de opzegging werd gegeven door de werkgever en niet als je zelf ontslag neemt. De opzeggingstermijn wordt dus opgeschort voor de ganse duur van de afwezigheid en begint automatisch weer te lopen wanneer je het werk hervat. Dat betekent dus dat de opzeggingstermijn verlengd wordt met het aantal dagen opschorting.

Dat geldt enkel voor bepaalde soorten afwezigheid: vakantiedagen, moederschapsverlof, ziekte, ongeval, compensatieverlof, ouderschapsverlof en tijdskrediet. De opzeggingstermijn wordt niet opgeschort voor de andere soorten afwezigheid zoals educatief verlof, vaderschapsverlof, borstvoedingsverlof en politiek verlof.

Share/Bookmark