BBTK > Mijn Rechten > Ontslag om dringende reden

3-11-2017 16:35 Afdrukken

Ontslag om dringende reden: wat zijn de regels?

Een ernstige fout maakt elke verdere professionele samenwerking tussen de werkgever en de bediende onmiddellijk en definitief onmogelijk. Wat betekent dit juist? En hoe kan je op dit soort ontslag reageren?

 

Wat wordt beschouwd als dringende reden?

Verschillende situaties kunnen worden beschouwd als een dringende reden, alles hangt af van de omstandigheden. In geval van betwisting zal de arbeidsrechtbank moeten bepalen of een toekomstige samenwerking tussen de bediende en de werkgever nog mogelijk is of niet. Hierna enkele voorbeelden van dringende reden:
• Diefstal op het werk
• Fraude op het werk
• Geweld op het werk
• Niet-verantwoorde weigering om een taak uit te Voeren (enkel als dit behoort tot het normale takenpakket van de bediende)
• Dronkenschap op het werk
• Verspreiding van vertrouwelijke informatie
• Daden in de privésfeer die de reputatie van het bedrijf kunnen schaden
• Niet-verantwoorde afwezigheid van het werk
• …

 

Welke procedure moet de werkgever volgen om iemand om dringende reden te ontslaan?

De werkgever moet het ontslag meedelen binnen de 3 werkdagen nadat de gepleegde feiten bekend zijn. Na die mededeling volgt opnieuw een termijn van 3 werkdagen om de werknemer in kennis te stellen van de feiten die hem verweten worden.

 

Heb ik het recht om te weten welke dringende reden aan de oorzaak van mijn ontslag ligt?

Ja, nadat je over je ontslag werd ingelicht moet de werkgever je binnen de 3 werkdagen in kennis stellen van de reden voor het ontslag. Dit moet gebeuren via een aangetekend schrijven, per exploot van de gerechtsdeurwaarder of door afgifte van een geschrift met ontvangstbewijs. Elke andere manier maakt het ontslag nietig.

 

Heb ik recht op een vergoeding?

Neen. Een vergoeding is enkel mogelijk als de arbeidsrechtbank de dringende reden als onbestaand of onvoldoende ernstig beschouwt.

 

Hoe kan ik reageren op dit soort ontslag?

Dan kan op verschillende manieren. Allereerst praat je er best over met je vakorganisatie. Je kan een gesprek met je werkgever eisen en je daarbij ter verdediging laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde. Controleer ook de aangetekende brief op (inhoud en verzendingstermijn).

 

 

Share/Bookmark