BBTK > Mijn Rechten > Ontslag: vooropzeg

9-1-2014 15:36 Afdrukken

Ontslag: duur van de vooropzegperiode


 
Uw werkgever heeft net aangekondigd u te zullen ontslaan. Maar het verbreken van het contract tussen uzelf en uw werkgever wordt pas effectief na een bepaalde periode, de opzegperiode. De wettelijke termijn van deze periode hangt af van een aantal elementen.

 

Vanaf 1 januari bestaan er nieuwe regels rond de vooropzeg. Een nieuw berekeningssysteem voor de vooropzeg van arbeiders en bedienden werd ingevoerd. Dat nieuw systeem is van toepassing voor:

 

- Alle arbeidsovereenkomsten die aanvang namen na 1 januari 2014

- Alle lopende contracten, voor het gedeelte van de overeenkomst na 1 januari 2014

 

Als je arbeidsovereenkomst gesloten werd na 1 januari 2014 zijn de nieuwe regels volledig van toepassing. De opzegperiode wordt dan berekend op basis van je anciënniteit in het bedrijf en wordt uitgedrukt in weken.

Is je arbeidsovereenkomst afgesloten voor 1 januari 2014, dan bestaat uw opzeg uit 2 delen. Het eerste deel betreft uw 'vastgeklikte' rechten voor de periode voor 1 januari 2014: de opzegtermijn die op basis van de oude regels wordt berekend wordt dan uitgedrukt in maanden (het hangt af van uw anciënniteit in het bedrijf en uw loon op dat ogenblik).

Het tweede deel betreft de periode van tewerkstelling na 1 januari 2014: deze opzegtermijn wordt berekend aan de hand van de nieuwe wetgeving.

De som van de twee termijnen geeft de totale opzegperiode die van toepassing.

Let op: de termijn hangt ook af van het feit of u ontslagen werd, of zelf ontslag nam.

Wil je alles te weten komen over de berekening van de opzegtermijn, contacteer dan onze Expresso of onze Focus rond dit onderwerp.

 

Share/Bookmark