BBTK > Mijn Rechten > Opzegperiode: solliciteren tijdens de vooropzeg

9-4-2018 11:11 Afdrukken

Solliciteren tijdens je opzegperiode

 

 
Let op! De wetgeving over de opzegtermijnen voor bedienden is gewijzigd. Lees dus zeker onze Memo Opzegtermijnen (toegankelijk voor de leden via MYBBTK) of Je rechten Online Ontslag : Opzegtermijnen na om de meest recente stand van zaken te kennen!
 

Je werkgever heeft je je C4 gegeven en je zit nu in je opzeggingsperiode. Wist je dat je recht hebt op bepaalde afwezigheden om een nieuwe baan te zoeken? De wetgeving voorziet immers dat je afwezig mag zijn van het werk om tijdens je opzeggingstermijn te gaan solliciteren, ongeacht of je ontslagen werd of zelf je ontslag hebt gegeven. 

Mag ik tijdens mijn opzeggingstermijn afwezig zijn om een nieuwe baan te zoeken?

Ja. Je hebt het recht om één dag (of twee halve dagen) per week afwezig te zijn van het werk, met behoud van loon. Als je brutojaarloon niet hoger is dan € 32.254 (bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2013)  mag de totale duur van de afwezigheid niet meer bedragen dan één werkdag per week. Als je brutojaarloon hoger is dan € 32.254 mag je één keer per week afwezig zijn zonder dat de totale duur van die afwezigheid meer bedraagt dan één werkdag en dit gedurende de laatste 6 maanden van je opzeggingstermijn.

Die afwezigheden van het werk moeten je toelaten om bijvoorbeeld naar een sollicitatiegesprek te gaan of initiatieven te nemen om een nieuwe baan te vinden. Dat recht geldt ook voor deeltijdse bedienden (in verhouding tot hun tewerkstelling). Je moet die momenten besteden aan de zoektocht naar een nieuwe job en de werkgever kan daar niets tegen in brengen. Het zijn geen extra verlofdagen.