BBTK > Mijn Rechten > Solliciteren tijdens je opzegperiode (2)

9-4-2018 11:14 Afdrukken

Opzegperiode: constante aanwezigheid nodig? (-2) 

Ik heb al een nieuwe baan gevonden maar ik zit nog steeds in mijn opzeggingsperiode bij mijn vorige werkgever. Heb ik nog steeds recht op die toegestane afwezigheden om een nieuwe baan te zoeken?

In principe niet. Maar de wetgeving biedt hieromtrent geen eensluidend antwoord. De ene keer wordt er geopperd dat het recht op afwezigheden ophoudt eens er een nieuwe baan werd gevonden. Dan wordt er weer aangehaald dat dat recht moet blijven bestaan ook al heeft de werknemer een concreet voorstel voor een nieuwe baan op zak want het is altijd mogelijk dat hij iets vindt dat hem nog beter past. In geval van betwisting is het de werkgever die moet bewijzen dat de werknemer zijn recht misbruikt. Beter is wel dat er verstandhouding is en dat die afwezigheden in onderling overleg worden gepland, desgevallend rekening houdend met de arbeidsorganisatie.