BBTK > Mijn Rechten > Ouderschapsverlof

1-10-2013 20:51 Afdrukken

Ouderschapsverlof  

 

 

Op 1 juni 2012 gaat het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden. Voor een groot deel van de ouders opent dit extra rechten.

 

Voor wie?

Deze verlenging van het ouderschapsverlof is van toepassing voor alle ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. Ouders met een kind dat tenminste voor 66% fysiek of mentaal mindervalide is verklaard kunnen de regeling gebruiken tot het kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Al deze ouders kunnen rekenen op een vierde maand ouderschapsverlof.

Enkel de ouders met een kind geboren na 8 maart 2012 zullen kunnen rekenen op een vergoeding tijdens het opnemen van de vierde maand verlof.


Wat zijn de rechten?


Deze vorm van loopbaanonderbreking kan je niet geweigerd worden. Het gaat om een recht voor elk kind dat voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde. Je geniet het recht één keer per kind.

Er zijn verschillende manieren om dit verlof op te nemen:


• Je kan je prestaties voltijds onderbreken gedurende een periode van 4 maanden. Dat verlof kan worden opgesplitst in periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan (1, 2, 3 of 4 maanden).
• Je kan je prestaties gedeeltelijk halftijds onderbreken. Dat verlof kan worden opgesplitst in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan (2, 4, 6 of 8 maanden).
• Je kan je prestaties gedeeltelijk 1/5e onderbreken gedurende een periode van 20 maanden. Dat verlof kan worden opgesplitst in periodes van 5 maanden of een veelvoud daarvan (5, 10, 15 of 20 maanden).

 

De werknemers die uit ouderschapsverlof terug komen hebben het recht om een aanpassing van hun arbeidsregeling of werkrooster te vragen, voor tijdens de 6 maanden die volgen op het ouderschapsverlof.

In de praktijk moet de werknemer daarvoor ten laatste 3 weken vóór het einde van de periode van ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag aan de werkgever bezorgen. In die aanvraag moet je als werknemer de redenen aangeven die verband houden met een betere combinatie van werk- en gezinsleven.

De werkgever moet ten laatste 1 week vóór het einde van het ouderschapsverlof schriftelijk gevolg geven aan die aanvraag en meedelen op welke wijze bij de beoordeling van de aanvraag rekening werd gehouden met de eigen behoeften en die van de werknemer.

 

Zit je met vragen?

Vraag het na bij je BBTK-afgevaardigde of op de juridische dienst van je afdeling.

Share/Bookmark