BBTK > Mijn Rechten > Overuren

3-10-2017 17:11 Afdrukken

Overuren

Overuren zijn alle uren die je meer werkt dan de toegelaten 9 uur per dag en 40 uur per week. Het kan ook zijn dat een cao lagere grenzen voorziet, bijvoorbeeld 35 uur per week. Een antwoord op veelgestelde vragen.

 

 

 

Zijn overuren toegestaan?

In principe zijn overuren verboden. Je mag niet meer werken dan de bovenstaande dag- en weekgrenzen. Maar de wet staat wel afwijkingen toe. In sommige gevallen kunnen overuren worden gepresteerd, bijvoorbeeld bij inventaris- en balanswerkzaamheden, bij werken om een dreigend risico weg te nemen, bij werken voor rekening van derden, enz.

De wet op de arbeidsduur van 16 maart 1971 vermeldt uitdrukkelijk alles situaties waarin je overuren mag presteren. Voor de overgrote meerderheid van die afwijkingen moeten bepaalde formaliteiten worden nageleefd (bv. toelating van de sociale inspectie en/of de syndicale afvaardiging, toelating door een koninklijk besluit, …).

Sinds de wet-Peeters van kracht werd in februari 2017, kan je ‘vrijwillig’ overuren presteren. Daartoe moet een schriftelijk akkoord (6 maanden geldig maar hernieuwbaar) worden gesloten met je werkgever voor deze uren worden gepresteerd. Je mag tot 100 overuren per jaar werken. Die 100 uren kunnen uitgebreid worden tot 360 uren via een sector-cao.

 

Hoe kan ik overuren inhalen?

Overuren geven recht op inhaalrust waarvoor je een normaal loon ontvangt. Je moet de inhaalrust opnemen ofwel binnen het huidige kwartaal ofwel in de loop van het volgende kwartaal.

In principe moet de arbeidsduur gemiddeld nageleefd worden over een periode van een kwartaal, maar deze verplichting wordt afgezwakt door een aantal afwijkingen (mogelijkheid om deze periode te verlengen tot maximum 1 jaar via Koninklijk Besluit, sector- of bedrijfs-cao, enz.).

Opgelet: de wet legt ook een interne grens vast. Het aantal te recupereren uren mag nooit meer bedragen dan 143 uur. Dit cijfer kan worden verhoogd via een sector-cao (geen maximum voorzien). Eenmaal deze grens is bereikt, moet je eerst recupereren alvorens je nieuwe overuren mag presteren binnen de referentieperiode (3 maanden tot 1 jaar).

Indien je vrijwillig overuren presteert, worden deze meegerekend bij de interne grens met uitzondering van de eerste 25 uren die worden vrijgesteld (een sector-cao kan deze verhogen tot 60 uren).

Lees meer...